Werknemers gaan later met pensioen

1

Het beleid om mensen langer te laten doorwerken werpt vruchten af. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan lag jarenlang op 61 jaar en is in 2007 gestegen naar 62 jaar.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het aantal werknemers dat voor het zestigste levensjaar met pensioen ging, is sterk afgenomen. ,,Gingen tussen 2004 en 2006 jaarlijks nog ongeveer 18.000 werknemers voor hun zestigste met pensioen, in 2007 waren dat er nog maar krap achtduizend”, aldus het CBS.

Vooral bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten houden volgens het CBS minder mensen voor hun zestigste op met werken.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

    De geschetste winst inzake de ouderenproblematiek is slechts een deelproblematiek. Deelname aan het arbeidsproces, parttime of fulltime, is een integrale problematiek. Het lijkt mij daaom zinvol niet alleen over aantallen later stoppende ouderen te spreken, maar over de met deze aantallen gepaard gaande (bezuinigingen) op de kosten.
    Daarbij lijkt het zinvol het effect van langer doorwerken door ouderen mee te nemen naar de problematiek (en de kosten) van jeugdwerkloosheid.
    Het financi?le argument was en is voor veel politici in belangrijke mate bepalend voor deze discussie. Hierbij lijkt het “piecemeal syndroom” nadrukkelijk aanwezig.