Werken in buitenland? Kans op AOW-hiaat

0

Het komt regelmatig voor dat medewerkers een periode in het buitenland werken. Er verandert dan het een en ander wat betreft de pensioenopbouw in Nederland. Hoe voorkom je als werkgever een AOW-hiaat?

Nederland heeft met verschillende landen een zogenoemd multi- of bilateraal verdrag gesloten. Wanneer een werknemer in een van de landen met zo’n afspraak werkt, blijft hij met een A1-verklaring van de Sociale Verzekeringsbank onder het Nederlandse sociale verzekeringsrecht vallen. Maar er zijn ook landen waarmee Nederland geen overeenkomst heeft. Hoe werkt het dan?

Als een werknemer door werk in het buitenland een tijdje niet bij de SVB verzekerd is geweest, geldt vanaf de ingangsdatum van de AOW-uitkering een korting van 2 procent per niet-verzekerd jaar. Er zijn manieren voor de werkgever en de werknemer om deze korting te compenseren.

Vrijwillige voortzetting van de verzekering bij de SVB
Als de verplichte verzekering van werknemers in het bedrijfsleven eindigt, kunnen ze maximaal tien jaar lang van deze mogelijkheid gebruikmaken. De kosten van deze vrijwillige AOW-verzekering hangen af van het inkomen, zowel in Nederland als daarbuiten. Wie van deze verzekering gebruik wil maken, moet dit binnen een jaar na beëindiging van de verplichte verzekering aangeven bij de SVB.

Compensatie cash uitbetalen
Een bedrijf kan de compensatie contant uitbetalen aan een werknemer. Deze compensatie valt onder het belastbaar inkomen van de werknemer in het land waar hij belastingplichtig is op het moment van ontvangst van het geld. Wanneer de werknemer in een land met een lage belasting werkt, is dat fiscaal aantrekkelijk. De werknemer is in dit geval zelf verantwoordelijk voor het sparen en/of beleggen van dit bedrag.
Deze optie wordt vooral gekozen door bedrijven die minder dan tien medewerkers in het buitenland hebben geplaatst. Hier zit wel een valkuil aan, want het is lastig te berekenen hoe hoog het uit te keren bedrag moet zijn om de niet-verzekerde jaren te compenseren.
Bij het cash uitbetalen van de compensatie moet je wel rekening houden met onder andere de huwelijkse staat van de werknemer op 67-jarige leeftijd, de inflatie in de uitkeringsfase en de inflatie in de opbouwfase.

Premieregeling met ambitieniveau AOW-uitkering
Veel verzekeraars bieden voor deze reparatie van het AOW-hiaat geen collectieve verzekering meer aan. Een beschikbare premieregeling met het ambitieniveau van de AOW-uitkering is hiervoor een alternatief. Deze uitkering is belastingvrij en geeft de uitgezonden werknemer vrijheid in zijn financiële planning. In het geval van een vroegtijdig overlijden van de werknemer, kan een tijdelijke nabestaandenuitkering (als alternatief voor de Anw en Anw hiaatverzekering) en zelfs een voorziening bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd.

Bron: Aon

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.