Vijf vragen over nieuwe pensioenregels

1

Het kabinet is het vrijdag eens geworden over nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen. Die moeten in 2015 ingaan. Vijf vragen over het hoe en waarom van deze regels.

1. Waarom zijn er nieuwe pensioenregels nodig?

De pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren in zwaar weer beland. Ze hebben te kampen met een stijgende levensverwachting, waardoor ze meer geld nodig hebben. En ze hebben te maken met de financiële crisis, waardoor hun beleggingen onder druk staan. Ook de lage rentestand speelt hen parten. Bij veel fondsen is de dekkingsgraad – die aangeeft of ze op lange termijn de pensioenen nog kunnen betalen – onder het voorgeschreven niveau gezakt. Zij hebben daarom op hun pensioenuitkeringen moeten korten.

2. Wat houden de nieuwe regels in?
De eisen voor de pensioenfondsen worden strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Nieuw is dat de pensioenfondsen kunnen overstappen op een ander systeem. Ze mogen dan wat meer risico’ s nemen bij hun beleggingen, maar kunnen daardoor ook minder garanties bieden. Kort gezegd komt het er op neer dat fondsen die het oude systeem blijven hanteren minder vaak hoeven te korten, maar als ze moeten korten zal dat wel forser zijn dan bij fondsen die overstappen op het nieuwe systeem.

3. Wie bepaalt of fondsen overstappen op het nieuwe systeem?
Pensioenfondsen worden bestuurd door vakbonden en werkgevers. Zij bepalen wat er gebeurt. In de nieuwe regels zijn allerlei voorwaarden opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het ‘invaren’ in het nieuwe systeem zorgvuldig gebeurt.

4. Wat betekent de nieuwe opzet voor de pensioenpremies?
Die zullen daardoor stijgen, want de eisen waaraan de fondsen moeten voldoen worden strenger. Maar tegelijk met de nieuwe regels wordt ook een verlaging van de pensioenopbouw van kracht. Werknemers kunnen vanaf 2015 jaarlijks minder sparen voor hun pensioen. Het kabinet gaat ervan uit dat iedereen later met werken stopt, zodat er uiteindelijk toch genoeg pensioen opgebouwd kan worden. De verlaging van de pensioenopbouw zorgt voor een forse daling van de pensioenpremies, verwacht het kabinet. Per saldo zullen die premies komende jaren met zo’ n 6 miljard euro dalen. Garanties hiervoor kan het kabinet echter niet bieden.

5. Hoe gaat het nu verder?
De nieuwe spelregels worden nu naar de pensioensector gestuurd. Die mag haar zegje doen. Eind dit jaar gaat er een definitief wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Kan mij iemand misschien vertellen dat het niet te maken heeft met de crisis en pensioenen hier in Nederland. Maar moet dit gedaan worden omdat anders de pensioenen in Europa niet betaald kunnen worden. Want Europa wil de pensioengelden van alle landen op een hoop gooien om er vervolgens heel Europa mee van te voorzien. Dit houd in dat wij de beste penioenspaarders met veel minder genoegen moeten nemen dan ons ooit werd voorgespiegelt.