Verkiezingen: AOW

2

We gaan 12 september allemaal weer naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen kijkt P&Oactueel elke dag naar P&O-gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s. We volgen de laatste bewegingen in de standpunten van de partijen. De vierde op het programma: AOW.

Een meerderheid van beide Kamers stemde in met de plannen om volgend jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun Lenteakkoord hebben afgesproken. Door aanname van het wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de pensioenleeftijd met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Partijen

VVD
Nederlanders worden steeds ouder. De VVD vindt dit prachtig, maar daardoor zijn er wel steeds minder werkende mensen die sociale voorzieningen betalen. Volgens de partij zijn er in 2040 nog maar twee werkenden op elke AOW’er. Om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst veilig te stellen, vraagt VVD van mensen langer door te werken.

Partij voor de Dieren
Iedereen die nu 60 is kan met 65 jaar met pensioen, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. ‘We willen dat de AOW-leeftijd vanaf 2018 stapsgewijs omhoog gaat, zodat in 2030 de pensioenleeftijd 67 is. Daarbij willen we een uitzondering maken voor mensen met een lang arbeidsverleden: na 45 jaar werken heb je recht op AOW, ongeacht je leeftijd’, aldus de Partij voor de Dieren.

Christen Unie
De ChristenUnie wil de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verhogen naar – uiteindelijk – 67 jaar in 2023. CU: ‘Juist om de verschillende generaties solidair met elkaar te laten zijn is deze ingreep noodzakelijk en rechtvaardig. De AOW-grens van 65 jaar dateert uit 1957. En sindsdien is de levensverwachting met ongeveer 19 jaar toegenomen’.

GroenLinks
Om de AOW op lange termijn betaalbaar te houden moet de AOW-leeftijd verhoogd worden. GroenLinks wil de AOW-leeftijd vanaf 2013 met een maand per jaar verhogen. Mensen die 45 jaar hebben gewerkt, kunnen eerder stoppen met werken.

D66
D66 was in 2006 de eerste en enige partij die voorstelde om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar, omdat er sinds de invoering in de jaren ’50 van de vorige eeuw veel veranderd is: ‘We leven langer, zijn ouder als we gaan werken en blijven langer gezond. Als we bovendien echt werk maken van bij- en omscholing – waar D66 veel voorstellen voor doet – dan kan iedereen ook daadwerkelijk langer doorwerken’.

SP
De SP wil eerst mensen onder de 65 aan het werk helpen en houden.

CDA
Omdat Nederlanders gemiddeld langer leven, kan de pensioenleeftijd volgens de SP stijgen. ‘Dat is ook goed voor de betaalbaarheid van het basispensioen. De pensioenleeftijd gaat in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67 jaar; vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor mensen met overbruggingsproblemen en weinig mogelijkheden dit te compenseren, komt er een overgangsregeling’.

PVV
PVV: ‘Onze ouderen mogen niet de dupe worden van de eurocrisis. Zij hebben het land opgebouwd in guldens, moeten zij nu de prijs betalen in euro’s? Nee toch! De PVV vecht daarom voor de AOW en de pensioenen. ‘Van Drees trekken’ blijven we doen vanaf 65 jaar’.

PvdA
Volgens de PvdA stijgt het aantal ouderen fors. PvdA: ‘We moeten daarom alles op alles zetten om ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas te houden. Hierom is het noodzakelijk dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Dit doen wij geleidelijk zodat mensen ruimschoots de tijd hebben zich voor te bereiden op verandering’.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. De AOW discussie is ongenuanceerd en daardoor oneerlijk.
    1) Hoe zullen we nu echt omgaan met zware beroepen?
    2) ?We? worden ouder ja, maar welke groep betreft het nu eigenlijk? Uit onderzoek komt naar voren dat de levensverwachting van laag-geschoolden tot zo?n 7 jaar korter is, waarbij de gezondheid in het werkzame deel ook een stuk minder is.
    Deze groep betaalt een deel van de AOW en het bedrijfspensioen van de anderen!

  2. Ben op mij 15 aan het werk gegaan in de scheepsbouw 42,5 uur in de week. Moet nu tot mij 66 leuk is dat heb er ook echt veel zin in, nee dus.