Toeslagenlabel bij rechtstreeks verzekerde regelingen

0

De overheid vindt het belangrijk dat werknemers en gepensioneerden weten hoe waardevast hun pensioen is.

Daarom is een Toeslagenlabel ontwikkeld dat op een beeldende manier in één oogopslag inzicht geeft in hoe het (opgebouwde) pensioen in de komende 15 jaar naar verwachting zal meegroeien met de prijsstijgingen.

In veel regelingen heeft een actieve deelnemer een andere toeslagbepaling dan een gewezen deelnemer. Dit betekent dan ook per categorie een ander toeslaglabel.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van het
Toeslagen-label met drie stapels muntjes:
– De linker stapel heeft altijd 4 muntjes en geeft de gemiddeld te verwachten ontwikkeling van de prijsindex (de stijging van de prijzen) weer.
– De middelste stapel geeft de gemiddelde toeslagverwachting in de komende 15 jaar weer Het aantal muntjes kan variëren van 1 tot 5. Hoe minder muntjes, hoe minder uw pensioen naar verwachting zal meegroeien met de prijsontwikkeling.
– De rechter stapel geeft de toeslagverwachting in de komende 15 jaar weer bij een slecht scenario. Het aantal muntjes kan variëren van 1 tot het aantal muntjes in de tweede stapel.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle pensioenuitvoerders het Toeslagenlabel vanaf 2009 zouden moeten opnemen in hun communicatie, maar vanwege de turbulentie rond de economische crisis is dit uitgesteld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bood pensioenuitvoerders daarom de mogelijkheid om in 2009 een modelbrief in plaats van het Toeslagenlabel te versturen.

Toeslaglabel moet vanaf 1 januari 2010 ingevoerd zijn

De AFM heeft nu echter besloten dat alle pensioenuitvoerders, dus ook uw pensioenverzekeraar, verplicht zijn om het Toeslagenlabel vanaf 1 januari 2010 op te nemen in alle daartoe aangewezen documenten. De AFM stelt alle pensioenuitvoerders in de gelegenheid om het toeslagenlabel te baseren op actuele gegevens. Daarom controleert de AFM pas vanaf 1 april 2010 of alle pensioenuitvoerders het label hebben toegepast.
Het Toeslagenlabel moet o.a. worden opgenomen in:

• De startbrief
• Alle uniforme pensioenoverzichten (UPO’s)
• De beëindigingbrief deelnemer

De bovengenoemde communicatiedocumenten worden verstrekt door de pensioenverzekeraar. Deze is dus verantwoordelijk voor de inhoud ervan tenzij in de uitvoeringsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Eigen verantwoordelijkheid voor de werkgever

Met betrekking tot de startbrief heeft de werkgever ook een eigen verantwoordelijkheid. Immers de wet bepaalt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer met wie hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten, waardoor die werknemer pensioenaanspraken verwerft, een startbrief ontvangt van de pensioenverzekeraar.

Hans Kennis, pensioenadviseur Montae Pensioen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.