Tijdnood voor de pensioenwijzigingen? De oplossing is nabij!

0

Bijna alle pensioenregelingen in Nederland moeten voor 1 januari 2015 aangepast worden. Waarom? Omdat de fiscale kaders waarbinnen belastingvriendelijk pensioen opgebouwd kan worden wijzigen.

In onderstaand kader staan alle wijzigingen op een rij. Er zijn nog genoeg werkgevers bij wie de onderhandelingen nog in volle gang zijn. Het gevaar bestaat dat deze onderhandelingen niet tot een resultaat leiden op 31 december 2014. De fiscale boetes zijn dusdanig dat een ‘fiscaal bovenmatige’ pensioenregeling zeer onwenselijk is. Toch nog rustig de kerstdagen door? De belastingdienst heeft mogelijkheden hiervoor geschetst. Hieronder geven we een samenvatting van deze mogelijkheden. Voor de volledige tekst en voorwaarden kunt u kijken op www.belastingdienstpensioensite.nl.

Mogelijkheid 1: Uitstel vragen
Als werkgever kunt u aan uw belastinginspecteur een beoordeling te vragen van uw pensioenregeling. Hierbij moet u weergeven wat de intenties of reeds gemaakte afspraken zijn. Dit moet u dan wel uiterlijk 31 december 2014 doen. Als u dan tot definitieve afspraken komt in 2015, moeten deze met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Mogelijkheid 2: Splitsen van de pensioenaanspraken
De tweede mogelijkheid is een verzoek doen aan uw belastinginspecteur om de pensioenrechten van uw medewerkers te splitsen. Het ene deel is dan passend binnen de fiscale kaders en het andere deel is dan ‘bovenmatig’. De fiscale boetes gelden dan alleen over het bovenmatige deel in plaats van over alle pensioenrechten.

Mogelijkheid 3: Opschorten van de pensioenregeling
Tot slot kunt u ook de pensioenregeling opschorten, zolang u geen nieuwe afspraken heeft gemaakt met uw medewerkers. De pensioenopbouw stopt dan op 1 januari 2015. Als u nieuwe afspraken heeft gemaakt met de medewerkers kunt u, met terugwerkende kracht, de pensioenopbouw weer toezeggen vanaf 1 januari 2015.

Wel aanpassen: risicodekkingen
Als u kiest voor een van bovenstaande mogelijkheden, is het wel noodzakelijk alert te zijn op de risico’s die verzekerd zijn bij pensioenregelingen. Hierbij gaat het om het risico van overlijden en het pensioen dat voor partners of kinderen beschikbaar komt. Maar ook op de dekking premievrijstelling arbeidsongeschiktheid. Deze risicodekkingen moeten wél voor 1 januari 2015 voldoen aan de nieuwe fiscale eisen. Uw moet dit tijdig laten aanpassen door uw pensioenuitvoerder

Hoe nu verder?
Welke van de mogelijkheden het beste bij uw organisatie past, hangt af van de status van de onderhandelingen en de aard van uw pensioenregeling. Let op dat van uitstel geen afstel komt, voorkom fiscale boetes!

De nieuwe fiscale kaders 2015
Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe fiscale norm voor pensioenregelingen: 75% van het gemiddelde inkomen. Pensioenregelingen moeten daarom binnen de volgende kaders vallen met ingang van 1 januari 2015:

Pensioenrichtleeftijd:                             67 jaar
Maximaal opbouwpercentage middelloon: 1,875%
Minimale franchise:                               € 12.642
Maximaal pensioengevend salaris:           € 100.000
Past uw pensioenregeling niet meer binnen deze kaders? Dan moet het aangepast worden, om fiscale boetes te voorkomen.

Vandena van der Meer is senior adviseur bij Pensioenbureau Montae

Lees ook: Pensioenwijzigingen? Word wakker! en Senaat wil pensioenplan nog niet behandelen

Alles weten over de impact van de pensioenwijzigingen? Kom naar het Nationaal Pensioencongres!

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.