Stappenplan Pensioenwijzigingen 2015 Stap 2: Analyse

0

Er verandert veel in de wetgeving rond pensioenen en om op 1 januari 2015 helemaal klaar te zijn voor deze nieuwe regels, moeten sommige organisaties nog het een en ander ondernemen. Om iedereen helemaal klaar te stomen voor 1 januari stelden wij samen met pensioenadviesbureau Montae een vijfdelig stappenplan op. Lees hier alles over stap 2: Analyse.

Bij Stap 2 horen de volgende handelingen:

– Het inventariseren van de gevolgen van de veranderende wetgeving voor de pensioenregeling
– Het in kaart brengen van de noodzakelijke en/of wenselijke wijzigingen binnen de bestaande pensioenregeling
– Eventueel het starten van een onderzoek naar de wensen van de werknemers, bijvoorbeeld door middel van een enquête
– Inventarisatie van de gevolgen van veranderende wetgeving voor de groep medewerkers met een inkomen dat hoger is dan € 100.000
– Het doorlichten van het huidige pensioencontract: welke looptijd heeft deze; is het contract nog marktconform
– Begin met overleg met de pensioenuitvoerder. Eventueel opstarten van een tender
– Het maken van indicatieve berekeningen aangaande de te verwachte pensioenkosten en aanspraken voortvloeiend uit de huidige regeling
– Het maken van indicatieve berekeningen van scenario’s die voldoen aan de noodzakelijke wijzigingen en geformuleerde wensen

Lees ook Stappenplan Pensioenwijzigingen 2015 – Stap 1: Projectplan

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.