Slechts 20% op de hoogte van pensioenwijzigingen

0

Per 1 januari 2015 gaan de nieuwe pensioenregelingen in. Reden voor XpertHR Actueel en pensioenadviesbureau Montae om onze lezers te vragen in hoeverre ze al op de hoogte zijn van de wijzigingen. De meeste respondenten kunnen nog wat worden bijgespijkerd, bleek uit de enquête.

De vraag ‘Bent u op de hoogte van de fiscale wijzigingen die erop het gebied van pensioenen per 1 januari 2015 doorgevoerd worden?’ beantwoordde iets meer dan 20% van het totale aantal respondenten met ‘Ja, volledig’. Dat betekent dat bijna 80% nog niet voldoende kennis heeft van de aankomende wijzigingen. Onder de respondenten zonder verplicht bedrijfstakpensioen zijn meer mensen op de hoogte, maar nog steeds niet genoeg.

Vandena van der Meer, pensioenadviseur bij Montae: “Binnen organisaties zonder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioen zal HR op zeer korte termijn van start moeten met de voorbereidingen op de pensioenwijzigingen per 1 januari aanstaande. Dat maar liefst 65% van de respondenten werkzaam in dergelijke organisaties aangeeft niet volledig op de hoogte te zijn van de op handen zijnde wijzigingen, is dan ook ronduit zorgelijk.”

Voor werknemers met een inkomen dat hoger ligt dan €100.000 verandert er het een en ander. De fiscale regels worden aangepast waardoor de werkgever geen pensioen kan toezeggen boven het inkomen hoger dan €100.000. Maar moet deze groep mensen gecompenseerd worden? Het aantal respondenten dat denkt dat deze groep volledig of gedeeltelijk gecompenseerd moet worden, is ongeveer even hoog als het aantal dat denkt dat deze groep niet gecompenseerd hoeft te worden. Hier bestaat dus nog veel verwarring over.

Van der Meer: “Er zit veel emotie rond pensioenopbouw boven de €100.000. We horen vaker dat de verlaging onder de €100.000 wel gecompenseerd moet worden en het deel erboven niet. De vraag is of dat terecht is. De groep die meer verdient dan een ton, wordt harder geraakt en verliest een behoorlijk deel van het pensioen. Als de pensioenkosten in een bedrijf 20 procent zijn, zou compensatie voor het deel boven de  €100.000 bijvoorbeeld tot een salarisverhoging van 20 procent van het deel boven de €100.000 kunnen leiden. En dat ligt erg gevoelig. Maar zouden we dat ook vinden als het pensioenopbouw boven €50.000 wordt afgetopt?”

Heb jij nog vragen over de aankomende pensioenwijzigingen? Stel je vraag op Connect.

Lees alles over de pensioenwijzigingen in het onderwerpdossier Pensioenwijzigingen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.