Ruime steun voor aanscherping pensioenregels

0

In de Tweede Kamer bestaat er ruime steun voor de plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken om de regels voor pensioenfondsen aan te scherpen.

Naast de regeringspartijen VVD en PvdA zullen de ‘bevriende’ oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP voor het wetsvoorstel van Klijnsma stemmen, waarmee ook in de Senaat een meerderheid is verzekerd. Verder overwegen GroenLinks en de eenmansfractie 50PLUS/Klein eveneens voor te stemmen.

Het wetsvoorstel houdt in dat pensioenfondsen vanaf 1 januari aan strengere regels moeten voldoen. Ze moeten hogere financiële buffers aanhouden en kunnen daardoor hun pensioenen niet meer zo makkelijk jaarlijks aan het prijspeil aanpassen (indexeren).

ChristenUnie en SGP hadden eerder al duidelijk gemaakt dat ze het wetsvoorstel op onderdelen te ver vonden gaan. In overleg met Klijnsma, de coalitie en D66 kwamen ze vrijdag een versoepeling overeen. Pensioenfondsen die hun zaakjes financieel op orde hebben, mogen wat sneller indexeren dan aanvankelijk de bedoeling was.

De oppositiefracties CDA en SP, die forse kritiek hebben op het wetsvoorstel, reageerden maandag tijdens een Kamerdebat geërgerd op het nieuws dat er achter gesloten deuren een akkoord bleek gesloten. De vijf betrokken partijen probeerden daarop te ontkennen dat er sprake is van een deal, hoewel ze wel een gezamenlijk amendement indienden.

Verhoogde dijkbewaking
Klijnsma omschreef het wetsvoorstel als ,,verhoogde dijkbewaking tegen de stormen van de economische crisis en demografische ontwikkelingen”. Die maakten het afgelopen jaren bij veel fondsen kortingen noodzakelijk. De nieuwe regels moeten verhinderen dat dat in de toekomst weer gebeurt. Voor 50PLUS/Klein is het voorkomen van nieuwe kortingen een reden om ondanks diverse bezwaren mogelijk toch voor het wetsvoorstel te stemmen.

De staatssecretaris deed in het debat nog enkele toezeggingen. Pensioenfondsen met tekorten zullen volgend jaar niet worden verplicht hogere premies vast te stellen om het tekort weg te werken. Ook komt er een onderzoek naar de rekenrente die de fondsen moeten hanteren om te bepalen of ze op termijn nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

De nieuwe pensioenregels zullen in combinatie met een andere pensioenwet leiden tot een verlaging van de pensioenpremies met 4,5 miljard euro, verwacht het kabinet.

Bron:ANP

Lees ook: Nederlanders maken zich zorgen om pensioen

Lees meer over:

Over Auteur