Raadpleging aanvullende maatregelen verhoging AOW-leeftijd

0

De Nederlandse bevolking kan tot 8 februari reageren op de aanvullende maatregelen die het kabinet wil treffen in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Het gaat om raadpleging over drie voorontwerpen van wet: de mogelijkheid voor vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen, de overbruggingsuitkering en de duurzame inzetbaarheid in arbeid. Na afloop van de consultatieperiode op www.internetconsultatie.nl worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast.

Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma hebben woensdag 23 december 2009 de drie voorontwerpen van wet voor de flankerende maatregelen bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze maatregelen zijn er op gericht dat mensen bij verhoging van de AOW-leeftijd ook langer door kúnnen werken en niet voortijdig verslijten. Ook krijgen werknemers èn zelfstandigen na een lang arbeidsverleden de keuze toch op 65 te stoppen met een lagere AOW-uitkering. Verder biedt het kabinet een overbrugging aan mensen die op late leeftijd onverhoopt werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en in de bijstand dreigen te komen. Zij hoeven dan niet vlak voor hun pensioen hun opgebouwde vermogen aan te spreken.

De drie voorontwerpen zullen in een later stadium voor advies naar de Raad van State gaan en daarna pas als wetsvoorstel definitief worden ingediend bij het Parlement.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.