Quiz: test je pensioenkennis

0

Met alle recente veranderingen en ontwikkelingen in de pensioenwereld is het knap lastig om bij te blijven op pensioengebied. Hoe staat het met jouw kennis op pensioengebied? Doe deze quiz en je weet het!

1. Je bedrijf wil een nieuwe regeling afsluiten en nu ga je op zoek naar een goede pensioenadviseur. Waar zie je of een adviseur over de benodigde vergunningen beschikt?

 • a) In het register van toezichthouder AFM
 • b) Bij het Verbond van Verzekeraars.
 • c) Bij de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs Adfiz.
 • d) In het register van de wet Financieel Toezicht van DNB.

2.  Wat gebeurt er als een werkgever er na tien jaar achter komt dat hij zijn werknemers had moeten aanmelden bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds?

 • a) Niks, de vakbonden noemen dat wel verplicht, maar uiteindelijk is het toch de keuze van de werkgever of en hoe hij het pensioen regelt.
 • b) Niks, het pensioenfonds had beter moeten opletten, het checken van ‘verplichtstelling’ is de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds.
 • c) Niks, de werkgever had zich weliswaar moeten aanmelden, maar na vijf jaar is de vordering verjaard.
 • d) Het pensioenfonds mag de premies over de dienstjaren alsnog vorderen.

3. De verplichtstellingstoets om te controleren of een werkgever is aangemeld bij een bedrijfstakpensioenfonds, ofwel de ‘Bpf-check’: welke van onderstaande partijen is verplicht die uit te voeren?

 • a) De werkgever zelf, via een tool op de website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.
 • b) De pensioenadviseur.
 • c) De verzekeraar.
 • d) De accountant bij de controle van de jaarrekening.

4. Elke werknemer heeft voor zijn nabestaanden bij overlijden recht op een nabestaandenpensioen.

 • a) Ja,
 • b) In theorie niet, maar in de praktijk is er altijd wel iets geregeld voor de nabestaanden.
 • c) Nee.
 • d) Nee, dat moeten werknemers optioneel zelf regelen.

5. Als het gaat om pensioencommunicatie is wettelijk gezien het eerste aanspreekpunt:

 • a) De werkgever
 • b) De pensioenuitvoerder
 • c) De pensioenadviseur
 • d) Niemand, de werknemer moet zelf zorgen dat hij op de hoogte blijft via ‘Mijn pensioenoverzicht’.

6. Een Algemeen Pensioen Fonds (APF) is:

 • a) Een andere naam voor een bedrijfstakpensioenfonds.
 • b) Een nieuw type pensioenfonds.
 • c) De nieuwe naam van pensioenfonds ABP.
 • d) Een pensioenfonds waarbij ook niet-werknemers zich kunnen aansluiten.

7. Als een pensioenregeling van een werkgever wijzigt, moet de OR eerst instemmen

 • d) Nee, niet wanneer is sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds of wanneer er afspraken zijn gemaakt in de cao.
 • c) Nee, niet wanneer een pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds.
 • b) Nee, de OR heeft adviesrecht, geen instemmingsrecht.
 • a) Ja, altijd.

8. Stel, een bedrijf wil een middelloonregeling (met gegarandeerde pensioenuitkeringen) vervangen door een premieregeling. De pensioenadviseur zegt dat de resultaten en de risico’s te vergelijken zijn met een eindloonregeling en dat er dus feitelijk niks verandert. Moet HR de medewerkers wijzen op extra risico’s?

 • a) Nee, want die zijn er immers niet en dan zaai je maar paniek.
 • b) Nee, want met dat soort informatie moet je medewerkers niet lastigvallen.
 • c) Ja, maar HR zou hierover eerst advies moeten inwinnen bij een pensioenadviseur of andere pensioendeskundige.
 • d) Medewerkers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid, ze kunnen zelf de risico’s prima inschatten door de regelingen met elkaar te vergelijken.

9. Een middelloonregeling met gegarandeerde pensioenuitkeringen geeft in de praktijk recht op 70% van het laatstverdiende salaris? Klopt die uitspraak?

 • a) Ja, die 70% is zelfs gegarandeerd.
 • b) Nee, die 70% van het laatstverdiende salaris wordt in geen enkel werknemerspensioen meer gehaald.
 • c) Nee, die 70% klopt, maar dat is van het gemiddeld verdiende salaris over de tijd dat de werknemer het pensioen heeft opgebouwd.
 • d) Dat hangt ervan af of het pensioen is belegd of niet.

10. Een nieuwe medewerker van 29 jaar is zojuist aangenomen. Hij vertelt in het arbeidsvoorwaardengesprek dat hij niets hoeft te weten over zijn pensioen. Wat moet HR doen?

 • a) Hem vertellen dat hij hoe dan ook informatie over zijn pensioenregeling ontvangt, en wel via de website Pensioen 1-2-3.
 • b) Hem vertellen dat hij binnen drie maanden na ingang van de regeling een officiële startbrief krijgt van de pensioenuitvoerder.
 • c) Begripvol knikken, als medewerkers niets willen weten, hoeven ze niets te weten. Bovendien is de informatie voor leken toch niet te snappen.
 • d) De medewerker adviseren zelf een kijkje te nemen op onafhankelijke websites als ‘Pensioen 1-2-3’ of Pensioenkijker.

11. De werkgever is verplicht elk van zijn werknemers een financieel plan aan te bieden.

 • a) Ja, die verplichting staat in de nieuw Wet pensioencommunicatie: als aanvulling op de pensioencommunicatie en om te helpen bij het maken van de juiste pensioenkeuzes.
 • b) Nee, waarom?
 • c) Nee, maar als de werkgever dat doet, krijgt hij wel een subsidie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.
 • d) Nee, maar de overheid stelt wel via een gratis servicenummer onafhankelijke financiële coaches beschikbaar via de Pensioenkijker.

12. Uw medewerker wordt door een tragisch ongeval arbeidsongeschikt. Hij vraagt u wat zijn arbeidsongeschiktheid betekent voor zijn pensioenopbouw. Hoe zit dat eigenlijk? Gaat de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid door?

 • d) Nee, die stopt op het moment dat iemand arbeidsongeschikt wordt.
 • c) Ja, maar die wordt wel lager.
 • b) Ja, die gaat gewoon door.
 • a) Dat hangt van de pensioenregeling af.

13. Eerder met pensioen gaan dan de pensioendatum is in dit tijdperk een stuk onaantrekkelijker geworden. Welke regelingen bestaan er nog?

 • a) Daar bestaan geen regelingen meer voor.
 • b) VUT-prepensioen-levensloopregeling.
 • c) Overbruggingspensioen-levensloopregeling.
 • d) Deeltijdpensioen-vroegpensioen-generatiepact.

Klaar? De goede antwoorden vind je hier>>>

Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.