PvdA wil lage inkomens met pensioen meer ontzien

0

De PvdA wil dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) werknemers met een laag inkomen die een zwaar beroep hebben en vroeg zijn begonnen met werken, meer ontziet bij verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020.

Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de oppositiepartij zei dinsdag dat Kamp te weinig doet om het voor deze groep mogelijk te maken straks toch met 65 jaar te stoppen met werken.

Steun van de oppositie is voor Kamp van groot belang om het pensioenakkoord met werkgevers en de vakbeweging uit te voeren. Gedoogpartij PVV van het minderheidskabinet van VVD en CDA vindt de hervormingsplannen voor de AOW en aanvullende pensioenen in dit akkoord te ver gaan.

Kamp zei eerder te willen kijken naar wensen van de PvdA om lagere inkomens in staat te stellen straks toch nog met 65 jaar te kunnen stoppen. Zo wil hij mogelijk maken dat de werkbonus om mensen te belonen die doorwerken zodra ze 62 jaar zijn geworden, kan worden opgespaard om toch in 2020 met 65 jaar met pensioen te gaan.

Samen met andere tegemoetkomingen voor lage inkomens zou hiermee de geplande korting op de AOW-uitkering voor mensen die straks met de officiële pensioenleeftijd van 66 jaar toch met hun 65e verjaardag stoppen, grotendeels weggewerkt kunnen worden. Kamp wil niet dat deze strafkorting helemaal weggewerkt kan worden, omdat het juist de bedoeling is dat mensen langer doorwerken om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

De PvdA wil echter dat de minister lage inkomens meer ontziet dan anderen, omdat vroegpensioen voor deze groep van groter belang is om nog te kunnen genieten van hun oude dag. De Kamer nam vorige week een motie van de PvdA met de ChristenUnie hierover aan.

Ook is nog een andere motie van de PvdA door de Kamer aangenomen over de verlengde WW-uitkering voor oudere werklozen (IOW) als bruggetje naar hun pensioen. Kamp wil vooralsnog en conform het pensioenakkoord de IOW tot in 2021 in de lucht houden. De PvdA wil deze regeling structureel maken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.