Pensioenwijzigingen? Word wakker!

0

De grootste pensioenhervorming staat voor de deur. Veel mensen begonnen ooit aan een pensioenspel waarvan de spelregels telkens veranderen. Maar ze gaan nog liever naar de tandarts dan dat ze nadenken over hun pensioen. HR is de sleutel tot pensioenbewustzijn.

De grootste pensioenhervorming staat voor de deur. Veel mensen begonnen ooit aan een “pensioenspel” waarvan de spelregels telkens veranderen. Maar ze gaan nog liever naar de tandarts dan dat ze nadenken over hun pensioen. HR is de sleutel tot pensioenbewustzijn.

HR heeft vaak niet genoeg pensioenkennis. Pensioenen is voor veel HR professionals dan ook een hoofdpijndossier, ondanks dat dit onderwerp nog nooit zoveel in de schijnwerpers heeft gestaan. Maar ingewikkeld of niet, we krijgen te maken met steeds meer oudere werknemers.

Uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de werknemers naar HR gaat voor informatie over hun pensioen. In de praktijk blijkt dat de behoefte van de werknemer haaks staat op hoe HR erover denkt. Maar de werkgever moet zijn werknemers goed voorlichten over arbeidsvoorwaarden, net zo goed als dat je hem vertelt over zijn vrije dagen en wat er gebeurt als hij ziek is.

In 2015 gaat de grootste pensioenhervorming ooit plaatsvinden. Dit leidt ongetwijfeld tot veel vragen. Zowel van werkgevers als werknemers. De pensioenuitvoerder is daar niet altijd de aangewezen partij voor. HR is dat des te meer.

De belangrijkste veranderingen

Eind mei heeft De Eerste Kamer het wetsvoorstel over de fiscale hervorming van de pensioenopbouw goedgekeurd. Door de hervorming dalen pensioenpremies. Hierdoor heeft de werknemer een hoger nettoloon. Jongeren werknemers merken de gevolgen van de veranderingen het meest. Zij zullen over hetzelfde aantal jaren minder pensioen opbouwen. Oudere werknemers hebben vaak het grootste deel van hun pensioen al bij elkaar gespaard. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de pensioenopbouw?

  • Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon). Hiermee kan je in 40 jaar werken een pensioen opbouwen van 75% van het gemiddelde inkomen. Diverse ingebouwde waarborgen zorgen ervoor dat de lagere pensioenopbouw doorwerkt in een daling van de pensioenpremie.
  • De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft ongewijzigd: 100.000 euro (in 2015). Voor mensen die meer dan 100.000 euro verdienen, wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon.

De HR professional moet nu al weten wat dit betekent voor de medewerkers in zijn organisatie om vragen hierover te kunnen beantwoorden.

Bedrijfspensioen
Een vertegenwoordiger van een bedrijfstakpensioen legt meestal contact met een HR professional als een bedrijf zich aanmeldt bij het betreffende pensioenfonds. Hij legt dan uit hoe het pensioen is verzekerd en welke risico’s verzekerd zijn. Als werknemers vragen hebben over het pensioen dan verwijzen veel HR professionals ze door naar het pensioenfonds.

Maar de rol van de HR professional wordt door alle veranderingen steeds belangrijker. Stel dat de pensioenregeling wordt versoberd. Dan moet je toch weten of de werkgever compenseert want medewerkers willen dit weten. Of als er pensioentekorten ontstaan bij medewerkers, dan willen ze weten of ze het tekort via de werkgever kunnen verzekeren. Of als iemand een vertrekregeling heeft. Wat zijn dan de gevolgen voor zijn pensioen? De HR professional moet dan zorgen voor een juiste afstemming van de verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten.

Indiensttreding

Veel werknemers weten weinig tot niets over hun pensioenregeling. Het is belangrijk de waarde van deze arbeidsvoorwaarde goed te communiceren. Bijvoorbeeld aan de potentiële nieuwe werknemer. Een vergelijking tussen risicodekkingen van de oude en nieuwe werkgever, zoals bij arbeidsongeschiktheid en overlijden, kan net het duwtje in de juiste richting zijn.

Het vergelijken van de kwaliteit van de pensioenregeling tussen oude en nieuwe werkgever is een must voor iedere werknemer die wisselt van baan. De HR professional is de aangewezen persoon om de werknemer hierover te adviseren.

Lees ook:‘Kennisgebrek pensioenen leidt tot onvrede’ en Nederlanders maken zich zorgen om pensioen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.