Pensioenstelsel kan snel worden aangepast

0

Als de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd in behandeling neemt, is het met een zeer strak schema mogelijk om al vanaf 1 januari 2011 in de pensioenregelingen rekening te houden met de stijgende levensverwachting.

Dit staat in een brief over de aanpak van de pensioenproblematiek die minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister zegt de Tweede Kamer toe het wetsvoorstel met een nota van wijziging aan te zullen passen aan het Pensioenakkoord dat de organisaties van werkgevers en werknemers afgelopen voorjaar hebben gesloten. Het gaat daarbij om de flexibilisering en de koppeling van de AOW aan de verdiende lonen.

Het wetsvoorstel waarin de verhoging van de AOW-leeftijd is geregeld, is begin december 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd. Nadat het kabinet demissionair is geworden, heeft de Tweede Kamer besloten dit wetsvoorstel niet in behandeling te nemen.

De minister wijst er in zijn brief verder op dat onder meer ook de Pensioenwet en het financiële toetsingskader zullen moeten worden aangepast. ‘Indien het lukt om in januari 2011 op hoofdlijnen duidelijkheid te hebben over de aanpak en de nieuwe contracten en de nodige wetswijzigingen, moet het mogelijk zijn om de wetswijzigingen in de loop van 2011 te realiseren, zodat de nieuwe situatie mee kan wegen op het moment dat eind 2011 eventueel bij een aantal fondsen een aanpassing van de pensioenrechten moet worden overwogen.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.