Pensioenkorting treft 5,6 miljoen mensen

0

In totaal 5,6 miljoen mensen worden getroffen door kortingen op hun pensioen. 68 van de 415 Nederlandse pensioenfondsen moeten door hun slechte financiële positie korten op de pensioenen.

Dit maakte De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekend.

De kortingen per 1 april treffen niet alleen gepensioneerden, maar ook de opbouw van werkende deelnemers. De verlagingen variëren tussen 0,5 en 7 procent en komen voor de deelnemers van deze fondsen gemiddeld uit op 1,9 procent. De eventuele verlagingen van 37 pensioenfondsen in 2014 worden door DNB voorlopig geschat op gemiddeld 1,7 procent.

Meer dan 80 procent van de pensioenfondsen hoeft geen korting op de pensioenen door te voeren. Dit betekent niet dat hun deelnemers en gepensioneerden niet worden geraakt. Een deel van deze fondsen heeft de pensioenen in de afgelopen jaren niet laten meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling en zal dat ook in 2013 niet kunnen doen.

De verlagingen zijn nodig door de slechte financiële positie van de fondsen. De fondsen hebben onder meer te lijden onder de lage rente en de stijgende levensverwachting.

In vergelijking met de voorgenomen kortingen zoals deze vorig jaar door pensioenfondsen zijn aangekondigd, valt het aantal daadwerkelijke kortingen lager uit. Toen zag het er naar uit dat 103 pensioenfondsen niet aan kortingen zouden ontkomen.

Deze positieve ontwikkeling komt door een stijging van de dekkingsgraad van de fondsen per eind 2012 in vergelijking tot 2011. De gemiddelde dekkingsgraad kwam uit rond 102 procent, een stijging in vergelijking met de 98,2 procent een jaar eerder. Het cijfer geeft aan of de pensioenfondsen over voldoende vermogen beschikken om aan hun verplichtingen te voldoen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel gepensioneerden en werknemers met een verlaging van hun pensioen(opbouw) te maken krijgen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.