Pensioenafspraken zware beroepen nooit doorgevoerd

1

In het pensioenakkoord uit 2011 werden veel maatregelen gepresenteerd die mensen met zware beroepen moesten ontzien. Maar veel van deze pensioenafspraken werden nooit doorgevoerd.

De AOW-leeftijd is verhoogd, maar dat is een van de weinige pensioenafspraken uit het Pensioenakkoord waar iets van terecht is gekomen, stelt Agnes Jongerius. Zij zette indertijd als initiatiefnemer en voorzitter van vakbond FNV haar handtekening onder het akkoord tussen sociale partners en kabinet. Waar niets van terecht kwam zijn afspraken om de fysiek zwaarbelaste stratenmaker, bouwvakker of metaalbewerker op leeftijd te ontzien of cao-afspraken over bij- en omscholing voor mensen in zware beroepen.

Idee achter pensioenafspraken

De gedachte hierachter was dat een 50-jarige stratenmaker die geen stoeptegels meer kon leggen, kon worden omgeschoold tot roostermaker. Maar cao-expert Henk Strating, die betrokken was bij de totstandkoming van talloze cao’s, kan zich niet herinneren dat scholing en loopbaanbegeleiding de afgelopen jaren onderwerp van discussie waren aan de onderhandeltafel.

Strating: ‘Werkgevers in het bedrijfsleven reageren terughoudend op dit soort regelingen en kijken kritisch naar de kosten. Als er al iets wordt afgesproken, dan is dat in de publieke sector waar de discussie over zware beroepen minder speelt. En dan gaat het niet om scholing, maar om oudere werknemers die minder gaan werken, maar wel 100 procent sparen voor hun pensioen.’

Jongerius vindt het verre van ideaal dat alleen de verhoging van de AOW-leeftijd uiteindelijk is doorgevoerd. ‘Degenen die eerder met pensioen kunnen, verdienen het meest. Zij hebben hun schaapjes op het droge. Maar de zwaarbelaste laagopgeleide die er meer dienstjaren op heeft zitten en het vervroegde pensioen het hardst nodig heeft, moet langer door.’ Ze kaart verder aan dat het huidige systeem geen rekening houdt met verschillen tussen arm en rijk en hoog- en laagopgeleiden. Terwijl dat juist was wat zij in 2011 probeerde voor elkaar te krijgen.

Flexibele AOW

Een flexibele AOW had de oplossing moeten zijn, een constructie waarbij werknemers zelf konden bepalen wanneer ze met pensioen gaan. Wie voor zijn 67ste met pensioen ging, werd met 6,5 procent op zijn AOW gekort. Degene die pas na 67 jaar stopte met werken, kreeg er juist 6,5 procent bij. Jongerius adviseert het aanstaande kabinet om toch nog eens naar deze plannen te kijken. ‘Mensen met een zwaar beroep en laag inkomen zijn voor hun oudedagsvoorziening voor een groot deel afhankelijk van hun AOW. Als ze nu eerder stoppen met werken, moeten ze het alleen doen met wat ze zelf aan pensioen hebben gespaard. Dat is voor sommigen slechts 200 euro per maand. Een flexibele AOW geeft ook deze mensen de mogelijkheid om voor hun 67e met pensioen te gaan.’

Andere mogelijkheden zijn een generatiepact waarin oudere werknemers in een onderwijzende rol optreden en hun vakkennis overdragen aan jongere collega’s. Zij zouden dan geleidelijk minder kunnen gaan werken tegen een volledige pensioenopbouw.

Bron: Trouw

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie