Pensioen is interessante arbeidsvoorwaarde om personeel te werven

0

Het zal vast nooit zover komen dat een goed pensioen een hoog salaris of
een lease-auto zal verdringen als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Maar: het is
wel een element waar werknemers steeds meer naar kijken. “Er is onderzoek gedaan
onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf”, zegt secretaris pensioen
Patrick Koimans van MKB Nederland, “en daaruit blijkt dat een goed pensioen toch
nog op de vierde à vijfde plaats staat in de top tien van arbeidsvoorwaarden
waar werkzoekenden op letten.

Het bewustzijn op pensioengebied onder werknemers is gestegen en de attentiewaarde van werkgevers loopt daarbij achter. Ik denk dat pensioen een interessante arbeidsvoorwaarde is om daarmee personeel te werven.’
Het onderwerp leeft onder werknemers in ieder geval veel meer dan een aantal jaren terug. Wonderlijk is dat niet, vanwege de vergrijzing, maar ook omdat het werkend Nederland  moeilijker is gemaakt om met vervroegd pensioen te gaan. Bovendien heeft ook de discussie rond de betaalbaarheid van de AOW veel media-aandacht gekregen. Meer mensen beginnen zich daardoor af te vragen of ze op hun oude dag hun schaapjes wel op het droge hebben.

Koimans: ‘Op dit moment wordt pensioen door werkgevers nog heel erg als iets vanzelfsprekends gezien, net als vakantiegeld. Ondertussen zijn zij er veel geld aan kwijt. Dan moet het ook zo zijn dat de werknemer blij met zijn pensioenregeling is. Door het toegenomen bewustzijn onder werknemers en vanwege een krappere arbeidsmarkt zullen werkgevers zich meer van elkaar proberen te onderscheiden in hun primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik durf wel te wedden dat pensioen daarin een rol gaat spelen, zeker nu met de komst van de nieuwe Pensioenwet werkgevers tegenover hun werknemers de plicht hebben om hen goed te informeren."

Ook Chris Driessen, manager afdeling arbeid in de vakcentrale FNV, verwacht onder werknemers een toenemende belangstelling voor een goede pensioenregeling. ‘Het is naar mijn idee de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Plan Bureau maakt het gemiddeld een kleine vijftien procent van de loonkosten uit. Ik denk dat het goed zou zijn als ook het pensioen wordt betrokken bij de werving van personeel. Daarbij is het nodig dat de pensioenregelingen vergelijkbaar en inzichtelijk zijn. Op ons aanraden wordt nu gewerkt aan een indexatiemeter, wat een onderdeel is van de Pensioenwet. Op dit moment zie je dat als een bedrijf zich wil onderscheiden met een goede pensioenregeling de nadruk wordt gelegd op een premievrij pensioen. De werknemer hoeft er dan niet een deel van zijn brutoloon aan te spenderen, maar om te oordelen of een pensioenregeling goed is moet je naar veel meer factoren kijken.’

Mogelijkheden

En dat zijn er nogal wat: zo kan een werknemer onderzoeken of het pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd. Ook de franchise is van belang: het deel van het salaris dat niet meetelt voor de opbouw van het pensioen. Nederlanders krijgen immers later ook AOW, dus hoeven zij niet over hun hele salaris pensioen op te bouwen. Bij een opbouwpercentage van 1,75 procent krijgen oud-werknemers zo 70 procent van hun oude loon, bij een percentage van 2,25 is dat 100 procent, aanzienlijk gunstiger.

Daarnaast moet worden gekeken of de pensioengerechtigde een pensioen krijgt uitgekeerd op basis van het middelloon, waarbij de berekening plaatsvindt op basis van het gemiddeld salaris, of het zogenaamde eindloon, waarbij de hoogte van het pensioen is afgeleid van het salaris dat de werknemer direct voorafgaand aan de pensioendatum heeft verdiend. ‘En als je onregelmatige diensten draait, bouw je dan ook pensioen op over de toeslagen?’ Genoeg zaken dus waarop een werknemer moet letten, als-ie er nog uitkomt.

‘Het is voor werkgevers makkelijker te communiceren met een premievrij pensioen’, bevestigt finance manager Steven Bron van Hay Group dan ook, ‘maar daarmee kun je niet zeggen dat het gaat om een goed pensioen. Dat is ook heel moeilijk te definiëren. Dat is voor elke situatie verschillend. Je kunt er ook voor kiezen om te werken met een pensioen op basis van beschikbare premie. Door mee te sparen financier je als werknemer mee aan de opbouw van je pensioenkapitaal, maar na je carrière kun je beter uit zijn als het vermogen goed is belegd.’

Label

Driessen: ‘Mensen weten nauwelijks hoe een pensioenregeling in elkaar steekt.’ Om die reden verwacht de FNV veel van het indexatielabel. ‘Zo wordt het makkelijker om de kwaliteit in beeld te brengen. Het label zegt weliswaar alleen iets over de indexering, maar als vuistregel mag je zeggen dat een regeling met een goede label ook de laagste franchise en het hoogste opbouwpercentage heeft. In de praktijk wordt er bij een pensioenregeling vooral beknibbeld op de indexatie.’

Financieel-directeur Benne van Popta van MKB Nederland is iets minder rooskleurig over het label. ‘Het is hartstikke ingewikkeld. Er is nog heel veel discussie over de techniek, de inhoud en de vormgeving. Alle partijen zijn er wel hard mee aan de slag, want per 1 januari moet het zijn ingevoerd, maar eigenlijk is er meer proeftijd nodig. De praktijk moet uitwijzen of het label een vooruitgang is in de inzichtelijkheid van de pensioenregelingen.’

Handicap

Popta ziet bovendien een aantal moeilijkheden om een pensioen in te zetten als lokmiddel. ‘Zo’n regeling moet altijd concurreren met het salaris, een laptop, een lease-auto of een telefoon. Allemaal zaken waar mensen direct profijt van hebben, terwijl een pensioen iets is voor de langere termijn, dus dat is wel een handicap.’

Bovendien heeft een werkgever bij een pensioenregeling minder speelruimte dan bij een salaris. ‘Als een bedrijf is aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds, dan is er al minder mogelijk dan wanneer een individuele ondernemer een regeling bij een verzekeraar inkoopt, maar dan nog kun je niet zomaar van een regeling afwijken, want dan ben je aan het discrimineren. Je bent vaak ook gebonden aan een cao.’ Bron legt uit dat een werkgever nog wel een gunstiger regeling kan opstellen dan in een collectieve arbeidsovereenkomst is bepaald, maar dan loopt hij algauw tegen de wettelijke, fiscale grenzen aan. Popta: ‘Een werkgever kan in theorie nog wel een pensioenbreuk op zich nemen, maar dat is zo kostbaar dat dit aanbod nauwelijks voorkomt.’

Toch gelooft ook hij erin dat pensioen een element kan zijn om personeel te werven, ook al is de speelruimte beperkt. Een conclusie die alle betrokkenen trekken. Popta: ‘De  belangstelling voor een goede pensioenregeling neemt onder werknemers toe, maar het duurt tientallen jaren voor je profijt hebt van je inkomen na je loopbaan. En veel mensen blijven toch een beetje bijziend.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.