Pensioen boven een ton? Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn!

0

Bij veel werkgevers staat de pensioenregeling dit jaar prominent op de agenda. Tot nu toe is de aandacht van de werkgevers vooral uitgegaan naar de ‘ gewone pensioenregeling’ voor alle medewerkers. Dat is natuurlijk logisch.

Maar vanaf 1 januari 2015 is het ook niet meer mogelijk om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen boven de € 100.000. Dit betreft in uw organisatie misschien maar een beperkte groep medewerkers. De impact van deze wijziging is voor deze medewerkers echter wel heel groot. Het is dus van belang om in de laatste 3 maanden van 2014 ook een aantal zaken te regelen voor de groep medewerkers die meer verdienen dan € 100.000. Hoe doet u dat? Loop onderstaande drie vragen langs voor uw organisatie en kom zo tot een passende oplossing!

Vraag 1: Ga ik mijn medewerkers compenseren?
Medewerkers die meer verdienen dan € 100.000 gaan straks niet meer fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Als u het salaris voor pensioenopbouw in uw pensioenregeling maximeert op € 100.000, is er ook geen pensioenopbouw meer boven de € 100.000. Dat betekent dat u over dit deel  geen pensioenpremie meer betaalt. Deze ‘vrijval’ van pensioenpremie kunt u benutten om een compensatie toe te kennen voor deze groep. Die compensatie kunt u op verschillende manieren berekenen. U kunt bijvoorbeeld rekening houden met een fiscale staffel voor nettopensioenregelingen en daarmee per leeftijdscategorie een compensatie toekennen. Let op: dit kan mogelijk wel  leiden tot leeftijdsdiscriminatie. Een alternatief is om een vast percentage van de salarissom boven de € 100.000 toe te kennen als compensatie, ongeacht de leeftijd van werknemers.

Vraag 2: Ga ik mijn medewerkers faciliteren met een nettospaarproduct?
Er komt fiscale ruimte om pensioen te sparen boven het salaris van € 100.000 vanuit het nettoloon. Over het spaarbedrag hoeft dan geen vermogensrendementsheffing te worden betaald in box 3. De hoogte van dit spaarbedrag is gemaximeerd op basis van een staffel. Per leeftijdscohort is bepaald hoeveel er maximaal gespaard kan worden. Het sparen zal dan plaatsvinden in een nettopensioenproduct. Verschillende verzekeraars en pensioenfondsen ontwikkelen hiervoor producten. U kunt als werkgever een collectief spaararrangement sluiten voor uw medewerkers. Dit zal meestal  tot lagere tarieven leiden. Omdat de wetgeving op dit gebied nog niet helemaal rond is, zijn de producten nog in ontwikkeling. Naar verwachting komt hier op korte termijn meer duidelijkheid over.
Vraag 3: Welke risico’s wil ik afdekken voor mijn medewerkers?

De derde vraag is een zeer belangrijke vraag, zeker ook vanuit uw zorgplicht  als werkgever. Als er geen pensioenopbouw meer is boven  € 100.000, is er ook geen dekking meer voor het partnerpensioen boven dit salarisniveau. Dit kan leiden tot een aanzienlijke inkomensachteruitgang bij overlijden van  een medewerker uit deze inkomensgroep. Als werkgever kunt u ervoor kiezen hiervoor een collectieve verzekering  af te sluiten of uw medewerkers zorgvuldig te wijzen op dit risico zodat zij eventueel zelf een verzekering kunnen afsluiten. De meeste pensioenverzekeraars zijn bereid om het risico over te nemen, zonder medische keuringen, als u de pensioenregeling reeds bij hen heeft ondergebracht.

Lees alles over de aankomende pensioenwijzigingen in het dossier Pensioenwijzigingen

Vandena van der Meer is senior consultant bij pensioenadviesbureau Montae

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.