Ongelijke behandeling werkneemsters Vendex KBB?

0

In een recent arrest heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of de
parttimers (en oproepkrachten) van Vendex KBB (de Bijenkorf, Hema en Amici) bij
de deelname aan een pensioenregeling ongelijk werden behandeld in vergelijking
met de fulltimers.

Volgens de pensioenregeling van Vendex KBB, zoals deze van 1978 tot 1992 voor parttimers gold, werd deelname aan de pensioenregeling pas verplicht na een dienstverband van vijf jaar. Gedurende deze vijf jaar hadden de parttimers wel de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij de pensioenregeling. Een aantal werkneemsters dat destijds van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft Vendex KBB in 2001 gedagvaard en heeft daarbij opname in de pensioenregeling en betaling van schadevergoeding gevorderd. De werkneemsters stellen dat de regeling zou leiden tot ongelijke behandeling op grond van geslacht. Anders dan fulltimers waren parttimers namelijk voor het overgrote deel vrouwen, waardoor de pensioenregeling in de praktijk leidde tot een afwijkende behandeling van hoofdzakelijk vrouwen. De kantonrechter en het Hof hebben de vorderingen van de werkneemsters toegewezen. Het Hof oordeelde dat inderdaad sprake was van discriminatie, nu de pensioenregeling het risico met zich meebracht dat parttimers om welke reden dan ook (mogelijk ongewenst) niet zouden deelnemen aan de pensioenregeling, nu zij een expliciete keuze dienden te maken. 

De Hoge Raad oordeelde in cassatie echter anders. De Hoge Raad overweegt – kort gezegd – dat de door het Hof genoemde risico’s geen reële belemmering voor de parttimers vormden om zich in de wachtperiode aan te sluiten bij de pensioenregeling. Er is derhalve geen sprake van ongelijke behandeling. 

Met deze uitspraak in de hand kunnen werkgevers parttimers en/of oproepkrachten dus een bepaalde periode de vrijheid laten al dan niet deel te nemen aan de collectieve pensioenregeling. Werknemers kunnen zich zo tijdelijk hun deel van de pensioenpremie besparen, terwijl de werkgever een ingewikkelde administratie achterwege kan laten. Aldus snijdt het mes aan twee kanten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.