Maatregelen in akkoord van Kunduz-coalitie

29

Waar de PVV anderhalf jaar lang hervormingen op de arbeidsmarkt tegenhield, daar lijkt de
Kunduz-coalitie wel bereid om uitdagingen aan te pakken.

Hieronder de maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt, en enkele reacties.

AOW-leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.

WW

Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. Ontslagregelingen worden op deze manier activerende ontslagregelingen die ingezet worden ten behoeve van scholing en toeleiding naar een andere baan. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.

Loonmatiging/ Nullijn

Ten aanzien van de lonen voor ambtenaren (behalve werknemers in de gezondheidszorg) geldt voor twee jaar een nullijn. De tranches voor de loonbijstelling voor 2012 en 2013 worden ingehouden voor de contractloonstijging. Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, onder meer door de tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.

Hogere inkomens

Ook hogere inkomens zullen in deze tijd een extra bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de begrotingsproblematiek. Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75 procent.

Doorwerkbonussen

Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet verder toenemen.

Inkomen dokters

Er wordt onderzoek gedaan hoe het norminkomen van medisch specialisten meer in lijn te brengen met hun collega’s in andere landen.

Arbeidsmarkt onderwijs

In overleg met de sector zal 75 miljoen extra worden uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Daarnaast profiteren de leraren van het terugdraaien van oude bezuinigingen op het PGB en het passend onderwijs. Ook de arbeidsmarkt voor kunstenaars en creatieven is trouwens gebaat bij terugdraaiing van bezuinigingen.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s wordt afgeschaft. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en vermindert de milieu- en filedruk.

Reactie van werkgevers

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het bezuinigingspakket moedig en goed voor Nederland. ‘De Nederlandse politiek laat zich hier van zijn beste kant zien door zich in moeilijke tijden te verenigen. De maatregelen zorgen voor herstel van de financiële stabiliteit van Nederland en dragen bij tot herstel van het internationale imago van ons land. Bovendien komen er hervormingen op de arbeidsmarkt. De pijn wordt verdeeld, waarbij ook de ondernemers hun aandeel moeten leveren.’

Reactie van werknemers

Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius krijgen opnieuw dezelfde mensen de rekening gepresenteerd. ‘De onderwijzers, politieagenten en brandweermannen kregen er al twee jaar geen cent bij, en zien nu opnieuw een nullijn opdoemen.’

Jongerius vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat de partijen het pensioenakkoord openbreken. ‘Wie gaat dat uitleggen aan de mensen die nu al met prepensioen zijn en de mensen in de bouw die met een gat in hun inkomen te maken hebben en geen tijd hebben om daar wat aan te doen? Gaan werkgevers dat betalen?’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

29 reacties

 1. Wat ze bedoelen is, dat je helemaal geen priv? km’s meer mag rijden met een auto van de zaak als je hierover geen bijtelling betaald.
  Het komt er dus op neer dat als je 1km prive rijdt je bijtelling moet gaan betalen.

 2. nog geen ballen genoeg om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Jammer, dit had direct positieve effecten op de 2e pijler gehad.

 3. Maar de bijtelling betaal je over de cataloguswaarde van de auto, dus de aanschaf/de waarde van de auto. over alle km die je priv? rijdt, betaal je ook geen belasting . Daarom denk ik dat ze dat bedoelen.

 4. Voor alle duidelijkheid: de onbelaste vergoeding van 19 cent/km heeft gewoon betrekking op alle km die je kunt declareren (dus ook zakelijke km!). Als je de eigen auto gebruikt voor de zaak, mag de werkgever 0,19 per km belastingvrij vergoeden en nu moet daar dus wel belasting over worden betaald.

 5. Mijn vraag ging ook niet over de reiskostenvergoeding. Dat is duidelijk. Maar er staat ook, inclusief het onbelaste priv?gebruik van lease auto (dus niet eigen auto) en om welk gebruik gaat dat dan. Gaat dat dan (allen) om die 500 km bij ‘geen priv?-gebruik’ of gaat het om alle km die je met de lease auto rijdt die niet zakelijk zijn.(ongeacht of je wel of geen bijtelling hebt)

 6. Lambertus Haasjes op

  wortd nu de aanschafprijs van de NS-kaart voor woon-werk (bijv. trajectkaart) ook als belast loon gezien?

 7. Het gaat hier om leaserijders die geen bijtelling hebben omdat ze niet meer dan 500 km per jaar prive rijden. Dit wordt afgeschaft. Als je een leaseauto rijdt krijg je dus miv 2013 altijd de bijtelling.

 8. Zou dit betekenen dat de prive kosten leaseauto ook niet langer aftrekbaar zijn?

 9. Ik heb een vraag over priv? gebruik lease auto, de onbelaste km.
  Ik heb een discussie met een collega. Een collega denkt dat het gaat om wanneer je een auto van de zaak rijdt zonder bijtelling je niet meer 500 km priv? mag rijden.
  Ik denk dat ze bedoelen dat wanneer je w?l bijtelling hebt, je de benzine die je krijgt van de werkgever niet meer onbelast kan krijgen?
  Wat denken jullie?

 10. Mooi al dat gedoe over de leaserijders. Die hebben toch al een onevenredig voordeel boven de mensen die hun mobilieit zelf moeten bekostigen, vanuit een doorgaans lager salaris. Het is vreemd nieuws voor alle vervroegd uitgetredenen. Wat nu als je nog 3 jaar VUT (o i d) had te gaan en de horizon verschuift? Die 3 jaar gespaard geld over 3jr en 2-3 maanden uitsmeren?

 11. ik ben 62 en met pr? pensioen tot 65.
  Dan moet ik 9 of 10 maanden op een houtje bijten: ik krijg g??n inkomen op basis van deze plannen totdat ik bijna 66 ben. Werk is er niet. Hoe kom ik die periode door???

 12. Ik mag aannemen dat vrijgevestigd medisch specialisten vergeleken worden met dokters in de private gezondheidszorg elders in europa en niet met dokters in staatsdienst.

 13. In de tekst staat letterlijk “lease-auto’s”. Mag ik daaruit concluderen dat auto’s die niet zijn geleast maar van eigen (bedrijfs) geld aangeschaft buiten de regeling vallen?

 14. Ik ben 58 jaar ik werk vanaf mijn 16 jaar eerst mocht ik met 40 dienstjaren stoppen met werken. Elk nieuw kabinet dat aantreedt legt de lat hoger nu 66 jaar Maar de meeste van deze mensen heeft gestudeerd tot hun 28 jaar .Is het mogelijk dat deze mensen net als ik ook 50 jaar gaan werken want dat moet ik ook nu ik tot 66 jaar moet doorgaan met werken. Ik sprak laatst met een kennis van een kennis die vertelde dat deze kennis na 42 jaar werken zonder onderbreking nu met 62 jaar met vut ging en dat hij het echt verdiend had altijd in de industrie gewerkt net als ik. Met argumenten van dat mensen steeds ouder worden JA met 15 verschillende medicijnen per dag kan dat misschien wel lukken Maar waar hebben die sukkels het over, het zijn studerende zondagskinderen geweest overigens niet de studenten van nu die ze ook met studeer boetes de vinger na wijzen .Wie zei ook alweer de kinderen van de democratie zijn de tirannen van morgen D66. CU .CDA.VVD.Groen .Rechts.of vergis ik me nou ?

 15. Goedendag,

  Wij hebben ruim twee maanden geleden een hyptheekofferte getekend maar deze is nog niet gepasseerd bij de notaris. Gelden de nieuwe hypotheekregels ook al voor ons of horen wij bij de oude gevallen?

  Heeft iemand een antwoord?

  Vr Gr.

  D

 16. @ Erik
  Deze website is volgens mij bedoelt voor vakgenoten. Mijn vraag was niet persoonlijk, maar het is wel handig om te weten hoe het precies zit zodat je het goed kan gebruiken in een nieuw te vormen beleid. Ik begrijp alle emotionele reacties ook wel, maar zijn hier denk ik niet echt op zijn plaats. Maar als het oplucht staan ze mij niet in de weg….

 17. Hans @
  Ik begrijp je boosheid. Het slaat ook nergens op. Ze hadden inderdaad rekening moeten houden met mensen die kort voor hun VUT staan en al meer dan 40 jaar gewerkt hebben. Wij hebben mensen in dienst die met 15 jaar zijn begonnen met werken. Het kan toch niet zo zijn dat deze mensen met 66 of 67 jaar pas met pensioen kunnen?? Hoop dat Jongerius nu eens de poot stijf houdt voor wat het pensioenakkoord betreft en nu eens echt voor de werknemers opkomt zoals een goed voorzitter van de vakvereniging FNV betaamt!!!

 18. Leuk hoor een brief naar Brussel over de rug van de leraren primair onderwijs. Sinds 2009!!! Zitten wij al met 1 en dezelfde CAO. En zoals de papieren nu liggen blijven we daar dus tot 2015 mee zitten. Noem mij een beroepsgroep die het ooit 6 jaar op 1 CAO bleef doen? Respect voor de mensen voor de klas die hier niet over klagen, nee wij staken voor onze kinderen en niet voor het eigen salaris, mensen staat daar niet eens wat waardering voor tegenover?
  Steun het onderwijs bij de komende verkiezingen, de partijen die hier constructieve plannen voor hebben verdienen onze stem op 12 september. We hebben het wel over de toekomst van Nederland!!!

 19. r.nijdam op

  Hartog vergeet te melden dat het onderwijs agv het plan plasterk al flink is geupgraded. We (ik werk ook in nhet onderwijs) hebben te maken met sterk in gekorte salarisschalen en flinke toename van het aantal lc en ld functies waar veel docenten van hebben geprofiteerd. De tering moet naar de nering gezet worden door de bv nederland, niets mis mee…..

 20. Niet alleen de auto is weer de melkkoe van de werkenden onder ons, maar ook andere, de millieuvriendelijke reizigers worden gepakt, een 10 euro van modaal levert meer op dan 100 van de topmanagers in aantal is dat minder interessant, electra en gas gaan ook omhoog en er komt een belastingtabel bij, ik heb in mijn leven en ben 59 jaar keihard gewerkt en bijgedragen aan mijn door de overheid vergokte pensioen, ik ben bedrogen door hypotheekverstrekkers en banken, uitgekleed door de overheid met alle denkbare belastingen, de kleurrijke wijze waarop onze ministers de weg naar hun rijkdom weten te vinden is mij alle jaren dat ik de politiek heb gevolgd en er 17 jaar mee te maken heb gehad iedere keer weer koud op mijn dak gevallen, alle hardwerkende en ambitieuze mensen in dit prachtige land worden in de kiem gesmoord door alle bepalingen en regeltjes waar alleen de overheid de gaten door mismanagement weet te vullen, het stimuleren en financieren van faillisementen van zuidelijke landen, het kopen of verkopen van banken met ongekend hoge bedragen, het vergokken van onze pensioenen, daar hoef je geen raketwetenschap van te maken om mensen te misleiden en te beduvelen, zelfs de energiebedrijven hebben vrij spel om u te vragen wat zij willen, iedere controle van de overheid blijft achterwege van wege het zakelijk belang, ook wel verstrengeling genoemd, de zorg, onbetaalbaar door mismanagement, misbruik en persoonlijk gewin, kortom; wanneer ik het voor het zeggen had en de regering ons serieus neemt, verkoop dit land dan aan een Arabische Oliestaat daar is dan in dat geval voor de ons volgende generatie een keer geld gehaald en niet gebracht.

 21. Kan iemand meer duidelijkheid verschaffen wat men nu bedoeld met loonmatiging/nullijn en wat dit nu concreet in gaan houden?

  Dank jullie wel,
  Rob

 22. @ Dennis

  Je valt nu nog in de oude regeling met je hypotheek. De nieuwe regeling gaat waarschijnlijk pas in op 1 januari 2013. Je kunt het huis dus voor die tijd gewoon kopen met de hypotheekofferte die je hebt. Bel anders even je bank, zij weten er ook van, en kunnen je veel meer informatie geven! Wel voor 1 januari doen, en alvast gefeliciteerd met je nieuwe huis!

  Nog even een tip: als het een nieuwbouwhuis is, kijk dan even uit voor de BTW-verhoging, die geldt namelijk ook voor nieuwbouwhuizen. Daarop wordt namelijk BTW geheven, en geen overdrachtbelasting. Veel mensen zullen daardoor in de problemen komen, omdat hun huis 2% duurder wordt terwijl hun hypotheek uitgaat van 19% BTW. Mogelijk komt heirvoor nog een oplossing, als de regeling meer vorm krijgt.

 23. rob speek op

  het is op zichzelf goed dat mensen langer door kunnen werken. Hoe verhoudt zich het feit dat ouderen “in de weg” zitten voor jongeren? En wie zorgt er voor nieuw werk voor ouderen? Hans zijn reactie is wel relevant maar is geen oplossing.

 24. ruud bakker op

  Na 50 jaar premie betalen, zou het genoeg moeten zijn.
  expats krijgen ook 2% minder voor niet betaalde jaren.
  zij die 50 jaar hebben betaald sterven van zelf uit, probleem rechtvaardig opgelost.

 25. HR Adviseur op

  @Erik..met pre pensioen en dan toch klagen dat je 3 maanden later AOW gaat ontvangen volgens het Lente-voorstek? Ja 3 maanden want in 2013, 2014 en 2015 schuift het 1 maand op en als je nu 62 bent betreft het dus 3 maanden. Rekening houden met allen die veel zwaarder worden getroffen lijkt op z’n plaats en eerst goed lezen ook.

 26. Wat een zooitje in dit land, het zal alleen maar erger worden. Alles wordt in mum van tijd afgebroken. Let op in 2014 volledige afschaffing van de hypotheekaftrek. Ziektekosten omhoog en eigen bijdrage naar 400 euro. Kinderopvang geen vergoeding voor niemand meer. Benzineprijzen ongewijzigd ondanks daling olieprijs. WW nog een jaar, wel op te brengen door de werkgever. Huizenbezitters in 2015 lekker eigen huisje opsnoepen het ziet er niet best uit…Bedankt Europa!

 27. De nieuwe regelgeving hakt er lekker in bij precies die mensen waar het niet in kon hakken De overheid denkt ook nergens meer over na lijkt het wel de lage&middeninkomens kunnen op deze manier de lasten tog niet meer dragen niet te vergeten de AOW’ers die het al niet te ruim hebben.
  Kijk ik snap dat we een chronisch geld tekort hebben in de millioenennota maar dit is niet de manier ik denk dat de overheid zich meer moet richten op het beperken van hun uitgaven en een oplopende KM heffing in te schakelen van 6% oplopent naar 19% de km dat als iemand die maar 33,000 op jaar basis verdient maar 6% over ze km hoeft te betalen en 66,000 19% de KM hun hebben die ruimte voor zulke kosten de minder welvarende niet ook zou er dn een aparte tabel moeten komen voor verscheidene afstanden waarbij bij een langer werkafstand het % minder snel oploopt zow krijg je tog je schatkist een stuk gevult en zijn de minder welvarenden ook minder benadeeld

 28. Een vriend van mij is bij de politie heeft net een dure auto “Vd zaak” ontvangen. (65K) Rijd er veel priv? mee en zegt dat hij geen bijtelling heeft omdat het een politie auto is. Auto heeft hiervoor geen enkele voorziening. Hoe zit dit?

 29. wij rijden bij ons vrij met de lease auto in de prive tijd maar wel onze bijtelling nu wil de baas daar een limiet aan geven van 5000 km prive gebruik kom je er boven dan 20 cent de km mag dit zomaar gedaan worden het was een verkapt salaris wie kan hier antwoordt op geven.