Kortingen op komst bij grote pensioenfondsen

2

Drie van de vijf grootste pensioenfondsen van ons land moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken.

Als substantieel herstel van hun financiële situatie dit jaar uitblijft, zullen de metaalpensioenfondsen PME en PMT en het ambtenarenpensioenfonds ABP volgend jaar het mes moeten zetten in de pensioenen.

ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, ziet een verlaging van de pensioenen met een half procent als ,,een reële optie”. Bij PMT zal de korting naar verwachting 6 tot 7 procent bedragen. PME gaf nog geen indicatie van de te verwachten korting. Besluiten daarover zullen bij alle drie de fondsen in februari genomen, of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd is afhankelijk van de dekkingsgraden eind dit jaar.

De dekkingsgraad bij ABP verbeterde in het laatste kwartaal van 2011 tot 94 procent, maar dat herstel is volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) te mager. ,,Als nieuwe voorzitter van ABP had ik onze deelnemers heel graag beter nieuws gebracht, maar helaas zijn wij bij deze dekkingsgraad genoodzaakt aanvullende maatregelen te treffen”, aldus voorzitter Henk Brouwer.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hoeft vooralsnog niet in te grijpen in de pensioenuitkeringen. ,,We hoeven op dit moment geen pijnlijke extra maatregelen te nemen”, zei directeur Peter Borgdorff. Ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) hoeft de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen, mits de situatie op de financiële markten dit jaar verbetert.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Tja, dan zullen de andere pensioenfondsen wel volgen.

    Het is feitelijk een carte blanche voor de geld beheerders van ons pensioen, waar wij helaas toe verplicht zijn. Ook is het niet contoleernaar en moeten de burgers alle informatie, die ons op dit gebied wordt toegespeeld maar voor waar aan nenem.