Korten pensioen en -rechten op grote schaal

2

Als de dekkingsgraden van de pensioenfondsen niet voor het eind van dit jaar behoorlijk zijn hersteld van de huidige niveaus, is er geen ontkomen meer aan het korten van de pensioenuitkeringen en de pensioenrechten van de huidige generatie werkenden.

De dekkingsgraad van het grootste fonds van Nederland ABP kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op 90 procent, ver onder de vereiste 105 procent.

Vijf vragen aan vicevoorzitter Joop van Lunteren van ABP.

U wijt de lage dekkingsgraad vooral aan de lage rentestand, is dat de enige oorzaak?
,,De lage dekkingsgraad heeft ook iets te maken met de beurzen en de financiële markten. Maar het is vooral de rente die heftig beweegt en in het laatste kwartaal was dat heftig omlaag.”

Dat is vooral een gevolg van de eurocrisis; daar heeft u geen grip op tenzij u de spelregels verandert?
,,Daar ben ik op zich geen voorstander van. Maar gezien het feit dat je het bij pensioenen over een periode van 40, 50 of 60 jaar hebt en de rente per dag kan veranderen, zou je het stabieler moeten maken. Bijvoorbeeld door de rente over een langere periode te meten, bij voorkeur over een periode van een jaar. Onze dekkingsgraad daalde van 112 procent eind juni naar 90 procent eind september, dat zijn 22 procentpunten.”

Pensioenfondsen zouden de premie komend jaar niet hoeven te verhogen. Maakt dat wat uit?
,,De premies blijven een belangrijk instrument, maar het effect op de dekkingsgraad is bijna nihil. Bij een belegd vermogen van ongeveer 240 miljard euro, premieopbrengsten van iets meer dan 7 miljard en pensioenverplichtingen van iets minder dan 7 miljard euro, moet je het daar niet van hebben. Maar op korte termijn komt de premie ongetwijfeld aan de orde.”

Indexeren is al niet eens meer onderwerp van gesprek en als de premies weinig uithalen, ontkomen we dan nog aan korten?
,,Daar ontkom je niet aan als de stand blijft zoals die nu is. Niet aan het korten op de huidige pensioenen en niet aan het korten van de rechten van hen die nog werken en opbouwen. Dat is niet eerder op deze grote schaal gebeurd; dit is volstrekt nieuw.”

Is er nog hoop voor de toekomst?
,,Als we aan het eind van dit jaar onder een dekkingsgraad van 94 procent zitten, moeten we aanvullende maatregelen nemen. Op dit moment zitten we onder het pad van het herstelplan. Het is heel dramatisch. Als er dit weekend goede beslissingen worden genomen voor Europa, kan de dekkingsgraad het volgend kwartaal zo weer 22 procenpunten hoger zijn en dan worden kortingsmaatregelen ook weer teruggedraaid.”

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. In de wet staat dat perioden waarin mdw niet werkte wegens ziekte, staking of verlof (en dat is ouderschapsverlof) deze periode niet meetelt voor de berekening. Er moet in bovenstaand geval dan uitgegaan worden van het salaris voordat verlof aanving.
    Op de site van het ministerie sociale zaken en werkgelegenheid is een brochure hieromtrent te downloaden.

  2. Zover bij mij bekend moet je de transitievergoeding bereken over het fulltime salaris.
    "Periodes van (gedeeltelijke) afwezigheid bijvoorbeeld in verband met ouderschapsverlof of ziekte bij een vaste overeengekomen arbeidsduur zijn niet van invloed. De overeengekomen arbeidsduur wijzigt immers niet."