Kennisquiz pensioen: dit zijn de antwoorden

0

De pensioenquiz gedaan? Hier vind je de goede antwoorden. Tel ze bij elkaar op en kijk snel hoe het met je pensioenkennis is gesteld.

De antwoorden

1) A. Op www.afm.nl/registers kun je zien of een adviseur over de vergunning pensioenverzekeringen beschikt. Vraag een adviseur ook hoeveel werkgevers hij adviseert over pensioenregelingen voor werknemers.
2) D. Een werkgever moet zelf beoordelen of hij zijn werknemers moet aanmelden bij een (verplichte gesteld) pensioenfonds. Als hij dat niet doet, mag het pensioenfonds de premies over verstreken dienstjaren alsnog vorderen. De verjaringstermijn start pas vanaf het moment dat het fonds op de hoogte is van de activiteiten van werkgever en de premies zal vorderen.
3) C. Als een werkgever een pensioenadviseur in de arm neemt, is die verplicht een Bpf-toetsing te doen. Een pensioenadvies is dus raadzaam, maar niet verplicht. De verzekeraar die pensioenregeling vervolgens uitvoert, heeft die plicht niet. Wel heeft de pensioenprofessional een algemene zorgplicht, net als voor de accountant.
4) C. Nee, lang niet alle werkgevers hebben een (nabestaanden)pensioenregeling.
5) A. Van de werkgever wordt verwacht dat hij een ‘spilfunctie’ vervult, staat in de toelichting op de Wet pensioencommunicatie uit 2015.
6) B. Het is een nieuw type pensioenfonds, dat bestaat sinds 2016, dat meerdere pensioenregelingen naast elkaar uitvoert. Op die manier bespaar je op de uitvoeringskosten, terwijl de eigen regelingen intact blijven.
7) D. Is het onderwerp pensioen uitputtend geregeld bij cao, dan verandert de positie van de OR niet. De werkgever heeft hier geen zeggenschap en de OR dus ook geen instemmingsrecht. Datzelfde geldt als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.
8) C. Volgens een recente rechterlijke uitspraak moet de werkgever wijzen op de extra risico’s en mag hij zich niet verschuilen achter de  pensioenadviseur als deze de situatie te rooskleurig voorstelt.
9) B. Het percentage hangt af van het aantal dienstjaren, het opbouwpercentage (het maximale opbouwpercentage is de laatste jaren verlaagd), het carrièreverloop en eventuele pensioenbreuken. In de middelloonregeling halen werknemer in de regel niet 70% van het laatstverdiende loon.
10) A. In de Wet pensioencommunicatie is opgenomen dat laag 1 van Pensioen 1-2-3 de startbrief vervangt. Per 1 juli 2016 is het gebruik ervan verplicht. Een nieuwe deelnemer moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn Pensioen 1-2-3 ontvangen hebben. Voor de goede orde: dit vervangt niét het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
11) B. Sommige werkgevers faciliteren wel financiële adviesgesprekken of financiële coaches, maar dit doen ze uit eigen beweging.
12) A. Dat hangt af of de pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidsdekking heeft, waarbij de pensioenpremie, ondanks het feit dat werknemer (gedeeltelijk) uit dienst is, toch wordt  doorbetaald.
13) D. VUT, prepensioen, levensloopregeling, overbruggingspensioen en levensloopregeling zijn allemaal oude regelingen.

Uitslag

12-13 punten: Prima! Je bent of een pensioenspecialist of een allrounder die zich op alle HR-thema’s thuis voelt.
8-11 punten: Voldoende, je weet in ieder geval waar de klepel hangt, maar je voelt je niet helemaal als een vis in het water in de pensioenmaterie. Blijf je vakliteratuur bijhouden en volg zo nu en dan een training of webinar.
4-7 punten: Je had er nog best een paar goed, maar als daar nog een paar gokjes tussen zaten, moet je echt op cursus of het pensioenvraagstuk aan de collega’s overlaten.
0-3 punten: Werk jij in HR?

Veel van de vragen zijn gebaseerd op de brochure voor HR over het pensioen Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig. Je downloadt ‘m hier>>
In P&Oactueel magazine van oktober zet onze pensioenexpert mr Michael Visser in het artikel Nieuwe pensioenwetgeving alle pensioenwijzigingen op rij.

  • In de eerste online radio-uitzending van XpertHR Actueel en Nationale Nederlanden praatten HR-directeuren en pensioenexperts onder leiding van hoofdredacteur Yolanda Stil over hoe het veranderende pensioenlandschap en de gevolgen voor HR. Hoe ga je om met de steeds grotere eigen verantwoordelijkheid van werknemers en het toenemend aantal keuzes dat zij moeten maken? Hoe betrek je medewerkers voor wie pensioen niet meer dan een ver-van-mijn-bed-show is? De radio-uitzending ‘Pensioen Power’ op 14 november is hier >>> terug te luisteren.
Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.