Kamer wil hogere AOW-leeftijd

1

In 1957 werd de Algemene Ouderdomswet ingevoerd. Nu, ruim een halve eeuw later, wil een meerderheid van de Tweede Kamer de pensioenleeftijd verhogen.

Regeringspartijen VVD en CDA hebben met PvdA, ChristenUnie en SGP in de oppositie donderdag hun steun uitgesproken voor een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) hiertoe.

In het plan van Kamp wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijgende levensverwachting, zoals in het pensioenakkoord is afgesproken met werkgevers en de vakbeweging. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat is volgens Kamp nodig om met de vergrijzing de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden.

De Kamer zal dinsdag stemmen over het wetsvoorstel. De PVV verzet zich, omdat de gedoogpartner van het minderheidskabinet de AOW-leeftijd maximaal wil verhogen naar 66 jaar. De SP is ook tegen. Volgens de oppositiepartij moeten mensen er vrijwillig voor kunnen kiezen langer door te werken. Het is volgens SP’er Paul Ulenbelt oneerlijk dit te eisen van mensen met lagere inkomens en zware beroepen, die minder lang leven dan degenen met hogere inkomens.

Kamp haalde hard uit naar de SP. In zijn ogen worden door deze partij alle signalen en serieuze rapporten over de oplopende kosten door de vergrijzing ,,domweg genegeerd´´. Vooral op verzoek van de vakbeweging en de PvdA heeft de minister ook maatregelen genomen om de gevolgen van de hogere pensioenleeftijd te verzachten voor lagere inkomens.

Oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP menen op hun beurt dat de AOW-leeftijd juist sneller omhoog moet om financieel orde op zaken te stellen. En in tegenstelling tot de twee christelijke partijen twijfelen D66 en GroenLinks nog of ze dinsdag met het voorstel van Kamp kunnen instemmen.

D66-Kamerlid Wouter Koolmees en zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver erkenden dat het een stap in de goede richting is, maar zij zien nog haken en ogen. Zo wezen de twee erop dat het draagvlak voor het pensioenakkoord wankel is binnen de vakbeweging. Ook kunnen volgens hen de onderhandelingen over het aanpassen van regels voor het sparen van aanvullend pensioen nog vastlopen of de verkeerde kant uitgaan, waardoor risico’s meer bij jongeren worden gelegd.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. L.E. van Amerongen op

    Ik vind het redelijk, wanneer mensen zelf aangeven in overleg met de werkgever om nog een jaar of zelfs nog langer te willen doorwerken, dat dit mogelijk moet zijn.
    Maar mensen te dwingen door te werken tot hun 66ste of nog langer, zonder dat er zekerheid is op werk, of zelfs dat er dan in de laatste jaren van de arbeid ontslag dreigt vind ik ridicuul. Het verhaal van de minister wordt geloofwaardig als hij kan garanderen dat er werk in voldoende mate aanwezig is die zijn beleid kan rechtvaardigen. Laat minister H. Kamp dus maar eerst zorgen voor zekerheid van baanbehoud, salarisbehoud en gepast werk voor de oudere werknemer. Het geld moet niet alleen leidend zijn!