Kabinet vraagt advies over pensioenen

0

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State en de SER gestuurd voor advies.

Schokken op financiële markt

De verbeteringen zijn erop gericht het pensioen minder gevoelig te maken voor grote schokken op de financiële markten. Financiële mee- en tegenvallers worden gelijkmatiger over de tijd gespreid. Het verbeterde FTK zorgt er tevens voor dat risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld.

Sterk pensioenstelsel
Nederland heeft een sterk pensioenstelsel. De vraag is echter of dit stelsel ook op langere termijn voldoende zal werken, ook met het oog op ontwikkelingen als een verdere vergrijzing, veranderende arbeidsmarktomstandigheden en diverse sociaal-culturele ontwikkelingen. Gezien het grote belang van een goed werkend pensioenstelsel op langere termijn start het kabinet met een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst ervan.

Lees ook:
Meer inzicht in je pensioen

Nederlander denkt niet na over pensioen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.