HR maakt zich zorgen om pensioenkennis van medewerkers

0

De pensioenkennis van medewerkers is reden tot zorg. Ruim driekwart van 74 HR-professionals geeft dit aan in een pensioenonderzoek dat XpertHR Actueel en Nationale-Nederlanden de afgelopen twee maanden uitvoerden.

47% van de HR-professionals vindt overigens dat de verantwoordelijkheid voor pensioenbewustzijn primair bij de medewerker zelf ligt. Andere stakeholders scoren beduidend minder hoog op de vraag wie daarin leidend moet zijn. Slechts 11% van de ondervraagden stelt dat het primair de taak van de werkgever is en 19% vindt dat de overheid er het voortouw in moet nemen. 23% van de ondervraagden noemt de pensioenuitvoerder als eerste verantwoordelijk.

Stijging pensioenkosten

In het onderzoek komt ook naar voren dat ruim 81% van de HR-professionals voorziet dat de pensioenkosten de komende twee jaar gaan stijgen en wel met gemiddeld 14%. Reden te meer om de werknemer bewuster van zijn pensioen te maken, volgens een aantal ondervraagden.

Een algemeen directeur meent dat 40% van de premie bekostigd moet worden door de werknemer. Hij geeft in zijn toelichting aan: ‘Een eigen aandeel is belangrijk voor de betrokkenheid.’ Een andere ondervraagde, die meldt OR-lid te zijn, vindt een evenredige verdeling (50%-50%) op zijn plaats: ‘Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en dus uitgesteld loon. Een goede pensioenregeling maakt een bedrijf aantrekkelijk voor werknemers. Het is een gedeeld belang.’

Pensioenkennis van medewerkers minimaal

Een respondent met een financiële functie binnen het HR-domein vindt dat 65% van de pensioenpremie door de werknemer betaald mag worden. Hij zegt daarover: ‘Medewerkers zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen pensioen. Men verwacht gewoon dat de werkgever alle pensioenlasten draagt. Bewustwording (bij medewerkers, red.) is ook belangrijk. Veel van hen hebben geen idee van hun pensioen.’

Enkele deelnemers aan het onderzoek vulden ‘100% werknemer’ in op de vraag wat de gewenste premieverdeling tussen werkgever en werknemer is. Uit hun toelichting bleek dat ze het liefst zien dat een werknemer zelf bepaalt of, en zo ja hoeveel pensioen, hij afdraagt.

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten is als infographic te downloaden.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.