HR maakt pensioen behapbaar

0

In de wandelgangen horen we nog vaak dat pensioen een hoofdpijndossier is voor HR. Maar de pensioenwetgeving zal nou eenmaal blijven wijzigen. Lees de tips om dit onderwerp in je organisatie behapbaar te maken.

Door vergrijzing en toename van de levensverwachting is het huidige pensioenstelsel niet meer houdbaar. Er liggen kansen voor HR om zich proactief en adviserend op te stellen. Hiermee voorkom je verkeerde pensioenkeuzes van werknemers. Een betrouwbare pensioenvoorziening blijft een hoge prioriteit voor medewerkers.

Tips

HRM kan niet afwachten en moet in het pensioendebat het voortouw nemen. Wat kun je doen?

* Praat met werknemers

Faciliteer één-op-één gesprekken met werknemers over hun pensioensituatie. Inventariseer de meest voorkomende vragen en publiceer deze met de antwoorden. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en arbeidsvoorwaarden ondersteunen de HR-doelen van een organisatie. Een pensioenregeling moet bij het bedrijf, de werknemers en hun competenties passen. Betrek werknemers bij de vorm van de regeling en laat ze meebeslissen.
* Informeer regelmatig

Zorg ervoor dat je regelmatig pensioeninformatie verstrekt, dus niet alleen als een medewerker in dienst komt. Denk aan functiewijziging, huwelijk, scheiding, kinderen.

De Pensioenwet eist dat de werkgever samen met zijn pensioenuitvoerder tijdige, duidelijke en correcte informatie biedt. Maar communicatie is ook een goede mogelijkheid om werknemers te laten zien dat de werkgever met zijn pensioenregeling een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde biedt. Dat begint met duidelijke uitleg over hoe de pensioenregeling  in elkaar zit.

* Kennis over pensioenen

Houd je kennis over pensioenen up-to-date door bijscholing en het gebruik van handige rekentools. Begeef je niet op glad ijs maar weet hoe je risico’s voorkomt. Zorg dat je in elk geval minimaal basiskennis hebt van het pensioenstelsel en antwoord kunt geven op de meest voorkomende vragen over pensioen. Als het ingewikkeld wordt, raadpleeg dan een specialist.

* Alles draait om de eenvoud

Pensioen wordt vak onnodig ingewikkeld gemaakt. Maak eenvoudige regelingen.

Hoe eenvoudiger de regeling is hoe toekomstbestendiger deze is. Kijk niet meteen naar de

bestaande situatie, maar ga uit van de gewenste situatie en definieer het veranderingstraject.

* Neem een voorbeeld aan Denemarken

Denemarken is pensioenland nummer één en kent een collectief systeem waarbinnen ieder zijn eigen potje heeft. Dit maakt het leven veel eenvoudiger en het systeem transparanter.

De veelgeprezen aspecten solidariteit en collectiviteit kunnen binnen zo’n systeem voor een heel belangrijk deel blijven bestaan. Onderzoek en overweeg dus serieus om ieder binnen de

pensioencollectiviteit zijn eigen pot te geven.

* Interne communicatie

Betrek HR bij de interne communicatie bijvoorbeeld via interne nieuwsbrieven en publicaties op intranet. Pensioen is voor een werkgever een mooi middel om de band met de werknemer te versterken. Als die een goed gevoel heeft over de pensioenregeling, heeft hij een goed gevoel over zijn werkgever. En de werkgever is blij als hij weet dat HR het pensioen goed geregeld heeft.

* Arbeidsmarktcommunicatie

Profileer je in je arbeidsmarktcommunicatie nadrukkelijk als werkgever die veel aandacht heeft voor pensioen als onderscheidende arbeidsvoorwaarde.

* Creëer bewustwording

Maak de werkgever bewust dat het huidige pensioensysteem niet meer houdbaar is. Breng binnen de organisatie de discussie op gang. Trek de pensioenrol naar je toe: van de CFO naar de HR-professional.

Wil jij alles weten over de impact van de pensioenwijzigingen? Kom naar het Nationaal Pensioencongres!

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.