Historische klap voor gepensioneerden

0

Voor het eerst in de geschiedenis gaat een aantal grote pensioenfondsen de pensioenuitkeringen verlagen. De zwaarste klappen vallen bij de oud-metaalwerkers. Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) kort de uitkering vanaf april met 6,3 procent en het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME) met 5,1 procent.

 

In totaal krijgen meer dan 350.000 oud-werknemers een uitkering uit deze fondsen. Meer dan 1,6 miljoen mensen zijn aangesloten bij PMT en PME.

Ook ambtenarenfonds ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat definitief lagere pensioenen uitkeren. Over 2 maanden gaan de betalingen aan voormalige ambtenaren en oud-onderwijspersoneel met 0,5 procent naar beneden.

‘Op deze schaal zijn pensioenverlagingen nog niet eerder voorgekomen’, stelt de Pensioenfederatie vrijdag. In het verleden kwamen kortingen alleen af en toe bij kleine fondsen voor. De koepelorganisatie publiceert later deze maand een lijst met alle fondsen die dit jaar gaan korten. Het gaat om tientallen pensioenfondsen.

De verlagingen zijn nodig vanwege de slechte financiële positie van de grote fondsen. De dekkingsgraad van PMT was in het vierde kwartaal van 2012 slechts 92,4 procent en die van PME 93,9 procent. ABP kwam uit op 96 procent. De fondsen hebben onder meer te lijden onder de lage rente en de stijgende levensverwachting. De fondsen sluiten nieuwe kortingen volgend jaar niet uit.

Ouderenbond ANBO zegt dat de pensioenkortingen mede zijn veroorzaakt door ‘laksheid’ van het kabinet. Voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel zijn volgens de ANBO op de lange baan geschoven. ANBO wijst erop dat het huidige pensioenstelsel knelt voor pensioenfondsen, onder meer omdat deze nu geen mogelijkheid hebben om financiële tegenvallers over meerdere jaren uit te smeren.

De dekkingsgraad bepaalt of de pensioenen op lange termijn nog betaalbaar zijn. Het wettelijk vereiste percentage is 105 procent. Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om aan de verplichtingen te voldoen.

Ook twee andere grote fondsen voldoen niet aan de wettelijke norm, maar zij hoeven niet te korten. Het op één na grootste fonds, PFZW (Zorg en Welzijn), zag de dekkingsgraad met 2 procent stijgen tot 101 procent. Het pensioenfonds van PostNL zag de financiële situatie iets verbeteren tot een dekkingsgraad van 102,5 procent. Het pensioenfonds voor de bouw bpfBouw voldoet inmiddels wél aan de norm. Het bouwvakkersfonds heeft de dekkingsgraad zien oplopen tot bijna 106 procent.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.