Herziening regels waardeoverdracht pensioen

0

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan. Ze kondigde een brede herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht aan.

Mensen die na 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld of in de toekomst van baan wisselen, kunnen het pensioen dat ze bij hun oude pensioenuitvoerder hebben opgebouwd laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe baas. Zij kunnen ook de waarde van hun pensioen overdragen dat is opgebouwd bij andere werkgevers.

Waardeoverdracht

Deze waardeoverdrachten kunnen nu leiden tot forse verplichte bijbetalingen door werkgevers. Dit komt door de huidige lage rente en door verschil in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders. De bijbetalingen zijn compensaties die voorkomen dat een deelnemer nadelen ondervindt van een waardeoverdracht. Door het vervallen van de beperkingen per 1 januari 2015 is het aantal bijbetalingen en de hoogte hiervan verder vergroot, wat voor verschillende bedrijven grote financiële gevolgen had.

Maximaal 15.000 euro

Om te voorkomen dat een bedrijf door waardeoverdracht in financiële problemen komt, maar nog steeds mogelijk te maken dat mensen hun pensioen kunnen overhevelen wanneer zij wisselen van baan, beperkte Klijnsma de bijbetalingen vanaf 1 januari 2015 tot maximaal 15.000 euro per geval. Als de waardeoverdracht door deze beperking op dat moment niet kon doorgaan, zou de deelnemer onder de pensioenregeling van de vorige werkgever blijven vallen. Blijkt op een later moment dat die bijbetaling minder is dan 15.000 euro, dan kan de deelnemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

Tijdens de aangekondigde herzieningen wil de staatssecretaris opnieuw kijken naar de werking van de regels tot beperking van de bijbetaling tot 15.000 euro per geval. Zij wil hierover in het eerste kwartaal van 2016 een brief naar de Tweede Kamer sturen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees ook: Pensioenfonds PNO Media verlaagt premie ‘jonge’ bedrijven en Veranderingen in pensioenen: premies stijgen nog niet

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.