‘Geef iedereen een eigen pensioenrekening’

0

Iedereen moet zijn eigen persoonlijke pensioenspaarrekening krijgen, ook de zelfstandigen. Die sparen nogal eens te weinig voor hun oude dag, een algemene spaarplicht kan dat oplossen.

Dat vinden de JOVD, de Jonge Socialisten en de Jonge Democraten, de jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66. Ze presenteerden hun idee het programma Buitenhof.

Voor mensen in loondienst moet de werkgever het geld voor het pensioen nog wel inhouden, maar de werknemers moeten straks wel zelf hun pensioenuitvoerder kunnen kiezen die beheert en belegt. Dat beleggen gebeurt dan wel weer collectief.

Meer risico
Doordat er echter persoonlijke rekeningen zijn, kan voor ouderen en jongeren toch verschillend worden belegd: voor de ouderen met minder risico, voor jongeren met meer risico maar ook met meer kansen. Een ander voordeel is volgens de initiatiefnemers dat ‘ de in onze ogen perverse solidariteit van laag- naar hoogopgeleide pensioenspaarders ingedamd zal worden. De metaalwerker zal niet meer aan het pensioen van zijn eigen manager hoeven mee te betalen.’


Als het nieuwe systeem er komt, worden opgebouwde rechten niet aangetast. Overstappen naar het nu uitgedachte systeem moet wel mogelijk worden. De opgebouwde tegoeden van pensioenspaarders die voortijdig overlijden blijven in de plannen net als nu ten goede komen aan deelnemers die juist langer langer leven.

Reactie CNV
CNV voorzitter Jaap Smit over het voorstel: ‘Pensioenen zijn een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Als je de pensioenen loskoppelt van de verantwoordelijkheid van werkgevers en los van sociale partners organiseert dan lopen we het risico dat werkgevers in de toekomst niet meer willen bijdragen aan de  pensioenen van hun werknemers. En dat komt het uiteindelijke pensioenresultaat nooit ten goede’.

Smit: ‘Let wel, ik vind het goed om te zien dat jongeren zich bemoeien met de pensioendiscussie, eigen plannen van jongeren zorgen voor een beter debat. Dit is ook de tijd om over ons pensioensysteem na te denken. Ik vind echter wel dat je een aantal goede pijlers overeind moet houden, die van de collectiviteit, solidariteit en de verplichte deelname. Meer keuzevrijheid kan voor meer betrokkenheid van werknemers zorgen, maar ik vrees wel dat op de wijze zoals die nu door de jongeren wordt voorgesteld, de betrokkenheid van werkgevers afneemt’, aldus Smit.

ANP / CNV

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.