DNB: koopkrachtverlies met pensioen

3

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor verlies aan koopkracht, doordat pensioenen niet meestijgen met de inflatie en algemene loonontwikkeling en meer premie betaald moet worden voor de oudedagsvoorziening.

Uit een donderdag gepubliceerd onderzoek onder de 25 grote pensioenfondsen blijkt dat mensen in de opbouw van hun oudedagsvoorziening sinds 2007 al een indexatie-achterstand hebben opgelopen van ongeveer 7 procentpunten. Ook worden dit jaar de meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen niet verhoogd.

De pensioenfondsen waar nog wel toeslagen worden toegekend voor inflatiecorrectie, zijn voornamelijk ondernemingsfondsen. Hier stijgt dan wel weer de werkgeverspremie harder dan bij bedrijfstakpensioenfondsen.
 
De meeste pensioenenfondsen kunnen niet indexeren door hun verslechterde financiële positie. De gemiddelde dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre fondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen en zowel op korte als lange termijn pensioen kunnen uitkeren, is vorig jaar gezakt van 107 naar 98 procent volgens DNB. Deze achteruitgang komt vooral door de gedaalde rente, waarmee de waarde van de pensioenvermogens worden berekend.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Hans van Dongen op

  Een leuke waarschuwing in 2012 terwijl het al sinds 2007 (en daarvoor speelt). Mosterd na de maaltijd dit bericht van de DNB.

 2. Het gaat echt helemaal verkeerd met die pensioenen: ik betaal inmiddels (onvrijwillig) 16,1% premie aan het bedrijfstakpensioenfonds en de werkgever betaalt daarbovenop ook nog 16,1%. Komt neer op in totaal bijna 700 euro per maand over een iets boven modaal inkomen. Dat zijn toch absurde bedragen! En dan moet je maar afwachten of je er ooit nog iets van terugziet, dat is nog het ergste.

 3. Helaas te constateren het met “u” eens te zijn, politiek word wakker en versterk tot leiders van uw land en niet langer lijdzaam de verantwoordelijkheid wegduwen in privatiserings projecten!
  Het is diverse malen gebleken dat ondernemers (lees ook pensioenfondsen, banken, ziektekosten verzekeraars en verzekeraars in het algemeen) de zgn. marktconforme werking volledig uitbuiten in efficiency (lees winstbejag t.b.v. zichzelf). We hebben in Nederland wel wetgeving om frauduleuze ondernemers te berechten, echter alleen toepasselijk zodra het al te laat is (lees faillisement door nalatigheid danwel wanbestuur);
  Er bestaan 2 vormen van bestuurdersaansprakelijkheid:
  I. Interne aansprakelijkheid ex art. 2:9 BW
  II. Externe aansprakelijkhheid ex art. 2:138 BW / 2:248 BW

  Waarom heeft de politiek niet het lef om de verantwoording te dragen een wet uit te vaardigen dat ook bestuurders met wan en woeker praktijk voor de rechter gesleept worden voor dat er faillisement is uitgesproken? (tot op heden behalve halfwas onderzoekscommissies, show processen zonder echte voorbeeld stelling zodoende herhaling te voorkomen, welke niet eens beogen uitgesproken grenzen stellend te zijn).

  Of gaan we nog langer afwachten hoe deze insituten het gemeenschaps geld te risicovol beleggen etc. etc., de norm stellen dat fondsen slechts hoeven te voldoen aan hun dekkingspercentage ….wachten op de volgende dwaasheid en het excuus dat ze bij eer en geweten handelden zoals de markt hun aangaf?