CPB: Pensioenplan leidt niet altijd tot doorwerken

4

Het CPB verwacht tegengestelde effecten op de arbeidsmarkt door het pensioenplan van het kabinet.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht tegengestelde effecten op de arbeidsmarkt door het kabinetsplan om in 2020 te beginnen met verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar en aanpassing van het belastingvriendelijke regime voor pensioensparen daarop. Enerzijds moeten mensen langer doorwerken, anderzijds wordt langer werken minder aantrekkelijk als het sparen van pensioen minder oplevert.

Eerder stoppen 
Dat blijkt donderdag uit antwoorden van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) op vragen van de ChristenUnie over de arbeidsmarkteffecten van de verhoging van de AOW-leeftijd met één jaar. Het CPB gaat ervan uit dat de hogere pensioenleeftijd ertoe leidt dat van de groep 60- tot 65-jarigen die nu eerder stopt, de helft toch langer doorwerkt. Van de groep 55- tot 60-jarigen die nu met vroegpensioen zou gaan, zal een kwart doorwerken.

Koppeling aan levensverwachting 
In het vrijdag gesloten pensioenakkoord door het kabinet met werkgevers en de vakbeweging is afgesproken de AOW-leeftijd verder te verhogen door een koppeling aan de stijgende levensverwachting. Daardoor hoeft het kabinet niet zo te bezuinigen op het fiscaal gunstige regime, het zogeheten Witteveenkader, zoals dat nu bestaat voor het sparen van aanvullend pensioen.

Toename werkgelegenheid 
Vrijdag werd al een eerste CPB-doorrekening gepubliceerd van het pensioenakkoord. Volgens Planbureau zal de werkgelegenheid toenemen door de verdere verhoging van de AOW-leeftijd een andere aanpassing van het Witteveenkader. Maar dit effect valt ook wat lager uit door afspraken over flexibilisering van de AOW, waardoor mensen de keuze krijgen het staatspensioen toch op hun 65e uitgekeerd te krijgen.

Selectief gebruik 
In het akkoord worden mensen nog wel gestimuleerd langer door te werken door een financiële prikkel. Bij verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar krijgen mensen te maken met een korting van 6,5 procent op de uitkering als ze toch vanaf 65 jaar AOW willen genieten. Dit zorgt volgens het CPB voor selectief gebruik, waarbij vooral mensen met een kortere levensverwachting voor vervroegde opname zullen kiezen.

 
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Helaas geloof ik ook niet dat de doelen gehaald gaan worden.
  Allereerst de vraag, wat is het percentage werkende boven de leeftijd van 60 jaar, erger vanaf 55 jaar.
  Heel veel mensen komen nu al niet aan de bak, want ze worden niet aangenomen (passen zogenaamd niet in het profiel van het bedrijf) en belanden na 1,5 jaar van de WW in de bijstand. Moeten hun huizen verkopen en vallen steeds verder terug. Levert dat het geld op, waar de regering op rekent?
  Dus ik ben bang dat er heel veel mensen de armoede grens gaan bereiken, maar ja we hebben toch als welvarend land de voedselbanken!
  Tussen politici en de burger gaapt geen gat meer, maar een compleet helaal!

 2. Het ernstige van de huidige ontwikkelingen is dat men heel erg bezig is verstoppertje te spelen om eigen kostenverslindende incompetentie en impotentie te verdoezelen.

  Een heel eenvoudig voorbeeld. E?n van de grootste problemen van het huidige moment is het contingent 45+ werknemers dat thuis zit, domweg in de statistieken niet meer worden opgenomen, dit om allerlei verfoeilijke reden.

  De werkgever zit klaarblijkelijk niet op deze mensen te wachten gezien hetgeen zij hebben laten zien de voorbije twaalf maanden. Van overheidswege geen enkele zinnige reactie. Het is namelijk wel het contingent senioren die men in het verleden bijzonder nodig bleek te hebben gehad bij een positieve conjunctuur.

  Dat dit probleem al een signaal aan de wand zou moeten zijn voor overheid en bedrijfsleven wordt dan vervolgens nog eens bevestigd door twee monitor rapporten van het IMF die Donner in 2007 en 2009 heeft mogen ontvangen. Daarin werd gewaarschuwd niet ondoordacht een einde te maken aan de ‘ontijdige contracten’ omdat dit een serieuze bedreiging zal zijn voor de continu?teit van de Nederlandse economie.

  Beste specialisten. Het IMF heeft gelijk gekregen. Dit kan en zal alleen nog maar worden bevestigd met het toenemen van beschikbaarheid van goede arbeidskrachten door uittreding.

  Deze ontwikkeling wordt knap door betrokkene weg gebagatelliseerd waardoor deze zg ‘specialisten’ garant staan voor een ernstig economisch probleem die de zakelijke continu?teit danig zal gaan kosten.

  Dat men op een aanstaande ontwikkeling al stelselmatig de voorbije 20 jaar geen beleid heeft ontwikkeld van zowel overheid als bedrijfsleven is simpelweg incompetent te noemen.

  Ik ben benieuwd wie de eerste is die eindelijk inziet dat men iedereen nodig zal hebben goed werk te maken van een gezonde economie en bedrijfsleven. Ik geloof dat Tempo Team de eerste aanzet heeft gegeven.

  Het probleem van de vergrijzing is niet een probleem dat ernstig zal drukken op de economische balans van de BV NL. Incompetentie en impotentie is dit wel.

 3. Wie houdt wie voor de gek. Het later in laten gaan van AOW e.d. heeft toch weinig te maken met mensen langer door laten werken. Ja dat is het argument wat gebruikt wordt, maar in de praktijk werken er nu al weinig door tot 65 jaar. Je kunt het beter een bezuinigingsvoorstel noemen, want de verzekering wordt later uit betaald. M.a.w. er wordt meer premie ontvangen en er zal minder worden uitbetaald. Reparaties zullen dus plaats vinden binnen CAO’s of in de prive sfeer, door zelf regelingen te treffen om toch eerder te kunnen stoppen met werken. Niets anders dan nu gebeurd. Willlen we met zijn allen langer gaan werken, dan zul je de voorwaarden dienen te scheppen dat dit kan. Nadenken hoe je de arbeid zo kunt inrichten dat het voor een ieder mogelik is om op oudere leeftijd toch deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Dan zal je moeten kijken naar de inhoudt van het arbeidsproces. De taken welke verricht moeten worden, maar ook naar andere zaken als de hoeveelheid arbeidsuren. Ik weet van uit mijn omgeving dat er genoeg ouderen door zouden willen werken, als de arbeidsmarkt flexibeler zou zijn. M.a.w betere regelingen t.a.v. arbeidsuren, duo banen voor ouderen, 4 daagse werkweek, 6 uren i.p.v. 8 uren per dag etc.Aanvullingen op salaris dien je dan via CAO of anders te regelen, b.v. net zoals nu deeltijd WW. Dat een oudere daardan ook iets qua loon bij inlevert, zal in de meeste gevallen niet problematisch zijn.Daarbij is de overheid, in de praktijk, een van de werkgevers die nogal moeilijk doet bij langer door willen werken.

 4. Ramaekers Johan op

  Wie houdt wie voor de gek.
  Regering probeer nu eens eerst iedereen tussen 25 en 60 aan het werk te hebben en te houden.Geef mensen de kans om langer door te werken als ze willen en kunnen maar maak er geen rolator werknemers van.Geen wergever die ze straks nog wil.