Bouwt een vakantiekracht pensioen op?

0

Het antwoord op de vraag of een vakantiekracht pensioen opbouwt hangt af van verschillende factoren. Hieronder staan de stappen die de werkgever moet doorlopen om te inventariseren of de vakantiekracht hier wel of geen recht op heeft.

Ga na welke pensioenregeling van toepassing is

Verplicht bedrijfstakpensioenfonds
De werkgever moet de werknemer, en dus ook de vakantiekracht, schriftelijk laten weten of hij/zij gaat deelnemen aan een pensioenregeling (art. 7:655 Wet- en regelgeving Artikel 655 lid 1 sub j BW). Het uitgangspunt is dat de werkgever niet verplicht is om een pensioenregeling aan te bieden, maar op basis van genoemd wetsartikel moet de werkgever de werknemer, bij voorkeur schriftelijk, laten weten of aan hem/haar een pensioenaanbod wordt gedaan.

Het is belangrijk dat de werkgever vóór het doen van dat aanbod in kaart brengt of de werknemer verplicht moet deelnemen een bedrijfstakpensioenfonds. Valt u als werkgever onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds? Dan geldt dit voor u en volgt uit de verplichtstelling zelf welke werknemers daarbij moeten worden aangesloten. Zo kan het bijvoorbeeld goed zijn dat in de verplichtstelling is opgenomen dat alleen werknemers van 21 jaar of ouder moeten deelnemen.

Verzekerde regeling
Als de werkgever niet onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt en/of hier ook niet vrijwillig bij is aangesloten, moet worden bekeken of de werkgever een verzekerde pensioenregeling heeft. Als de werkgever inderdaad een verzekerde pensioenregeling heeft, dan zijn er in de gesloten uitvoeringsovereenkomst of in het pensioenreglement bepalingen opgenomen over het wel of niet moeten aanmelden van de vakantiekracht.

Geen pensioenregeling
Het kan ook goed zijn dat de werkgever niet (verplicht) is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en/of niet deelneemt aan een verzekerde regeling. In dat geval is er dus geen pensioenregeling en bouwt de vakantiekracht ook geen pensioen op.

Is er sprake van een minimumleeftijd, wachttijd of drempelperiode?

Het kan goed zijn dat het salaris van de vakantiewerker onder de franchise ligt, of dat er een wachttijd en/of een opnameleeftijd geldt. Om te weten of de vakantiekracht pensioen opbouwt, moet ook worden nagegaan of:

  • het salaris van de vakantiewerker onder de franchise ligt;
  • er een wachttijd; en/of
  • een opnameleeftijd geldt.
  • Nog meer factoren bepalen of een vakantiekracht recht heeft op pensioen. Wilt u hiervan op de hoogte zijn? Lees het dan in onze kennisbank XpertHR.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.