Algemene Ouderdomswet (AOW)

0

De Algemene Ouderdomswet (AOW) bestaat sinds 1 januari 1957 en is de eerste volksverzekering in Nederland.

Er is sprake van een algemene verplichte verzekering van ouderdomspensioen: iedereen die in Nederland woont, is in beginsel verzekerd voor de AOW. Ook niet-ingezetene die in Nederlandse loondienst zijn, hebben recht op AOW.

De AOW gaat in vanaf de eerste dag van e maand waarin iemand 65 jaar wort. Tot die tijd is men over het algemeen premieplichtig. De AOW-uitkering geeft recht op een vast bedrag per maand. De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan het minimumloon.

De premie bedraagt voor 2009 17,9 procent. Bij werknemers en mensen met een uitkering wordt de premie ingehouden op hun loon of hun uitkering. Zelfstandigen betalen via de Belastingdienst een aanslag over hun inkomen.

Hoogte AOW-pensioen

Het AOW-pensioen wordt afgeleid van het minimumloon en is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt af van de woonsituatie en de leeftijd van huisgenoten. Er is een pensioen voor een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder en voor een samenwonende.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.