3 vragen over het algemeen pensioenfonds

1

Sinds dit jaar is het algemeen pensioenfonds geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. 3 vragen en antwoorden op een rij.

1. Wat is een algemeen pensioenfonds?

Een algemeen pensioenfonds (APF) is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Het APF kan, anders dan andere pensioenfondsen, afgescheiden vermogens (‘ringfencing’) aanhouden voor verschillende collectiviteiten, een collectiviteitkring. Er is een ‘multiclient’-kring waarin meerdere werkgevers hun pensioenregeling kunnen onderbrengen en een ‘single-client’-kring voor grotere werkgevers die een eigen kring willen. Elke kring heeft een eigen dekkingsgraad, premiebeleid, indexatiebeleid en beleggingsbeleid.

2. Wat is het verschil met een verzekerde pensioenregeling?

Een belangrijk verschil tussen een APF en een verzekerde pensioenregeling, is dat er bij een APF geen gegarandeerde pensioenrechten zijn. Een APF is een pensioenfonds en hoewel een pensioenfonds buffers moet aanhouden, is het niet uitgesloten dat pensioenrechten gekort kunnen worden. Daar staat tegenover dat pensioenfondsen, en dus ook APF-en, het vermogen beleggen en dat daarmee ook kans bestaat op toeslagverlening. Momenteel zijn er verschillende APF’en in oprichting die open staan voor externe klanten:

1. Centraal Beheer APF
2. Het Nederlandse pensioenfonds (ASR)
3. Delta Lloyd APF
4. Stap (Aegon en TKP)
5. De Nationale APF (NN/AZL)
6. Volo pensioen (PGGM)

3. Waarom kiezen voor een APF?

De aanbieders van APF-en bieden allemaal productoplossingen aan voor middelloonregelingen, en sommige ook voor collective defined contribution (CDC)- of defined contribution (DC)-regelingen. Dit worden nieuwe mogelijkheden naast de traditionele pensioenverzekeraars, de Premie Pensioen Instellingen (PPI’s) en Bedrijfstakpensioenfondsen waar werkgevers ook hun regelingen kunnen onderbrengen. Werkgevers die nu een verzekerde middelloonregeling hebben, zien bij het einde van het contract dat de kosten fors stijgen. Verdubbeling van pensioenkosten is geen uitzondering meer vanwege de lage rente en dat is voor veel werkgevers nauwelijks te dragen. Dat is een reden om op zoek te gaan naar alternatieven.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. rogier kerkhof op

    een aanvullende reactie: veelal is het prijsverschil tussen een verzekerde middelloonregeling en die bij een APF klein. dit komt omdat de meeste APF-en de premie moeten baseren op een vergelijkbare marktrente als verzekeraars. terecht wordt geconstateerd dat de 'upside' open staat: mogelijke indexatie/toeslagverlening. Wel moet worden afgevraagd in hoeverre het deelnemen aan een APF niet leidt tot een suboptimale oplossing. Een APF moet een buffer aanhouden (en die moet gefinancierd worden) en in en uitstappen bij een AFP kan veelal niet zonder het meenemen van de opgebouwde pensioenaanspraken. Veelal is juist dit bij een verzekerde (middel/eindloon)regeling niet mogelijk (je krijgt niet de marktwaarde mee maar veelal de waarde van de beleggingen cq de afkoopwaarde, e.e.a gebaseerd op de uitvoeringsovereenkomst). Daardoor is een overstap naar een APF minder aantrekkelijk zoniet onmogelijk. Een mogelijk alternatief is dan veelal ofwel een individuele DC Regeling dan wel aansluiting te zoeken (op vrijwillige basis) bij een bedrijfstakpensioenfonds. Veelal kunnen zij tegen een lagere premiestelling een vergelijkbare regeling aanbieden. Dit wordt veroorzaakt omdat een BPF rekening houdt bij haar premiestelling met een bepaald (hoog) verwacht rendement (En hoe hoger dit verwachte rendement, hoe lager de premie), waar een APF dit niet kan (die houdt rekening met de rente op basis van de RTS/UFR (=risicovrij).
    Kortom: een APF is wellicht toch niet het EI van colombus!