3 tips om oudere medewerkers hun pensionering te laten halen

1

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt snel. De meeste werkenden halen zonder moeite hun pensioen maar sommigen redden het moeizaam of zelfs helemaal niet. Risico op verzuim door ziekte ligt op de loer als medewerkers hun werk fysiek of mentaal niet meer kunnen volhouden. Wat kun je als HR doen of adviseren om medewerkers hun pensioen te laten halen? Bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur Tineke den Haan geeft tips.

Casus:

HR heeft ons voor een spoedoverleg bij elkaar geroepen: de manager, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur. Een half jaar voor haar pensioen staat een 65-jarige medewerkster op omvallen. ‘Anke is de afgelopen maand steeds minder gaan functioneren’, vertelt de manager. ‘Ze laat flinke steken vallen terwijl ze normaal heel accuraat is. Ik snap niet wat er met haar aan de hand is. Ze sleept zich naar het werk en het lukt haar niet meer om zich te concentreren. Anke werkt al heel wat jaren bij ons en verzuimt nooit. Maar nu is ze overstuur en vraag ik me af of het nog wel verantwoord is dat ze werkt?’

Tip 1: zet in op vitaliteit & geluk: ‘ben je fit voor je job?’

Als medewerkers verzuimen speelt een verscheidenheid van kenmerken een rol. Het CBS brengt deze complexe samenhang in beeld: van de uiteenlopende bedrijfskenmerken tot de persoons- en werkkenmerken. In 2016 ging 3,9 procent van de te werken dagen verloren aan ziekteverzuim. Oudere werknemers (45 tot 75 jaar) verzuimen meer dan jongeren, namelijk 6 procent.
Als HR heb je niet op alle factoren invloed. Wel kun je managers adviseren met medewerkers periodiek en continue het gesprek te voeren over de door hen ervaren vitaliteit en geluk: ‘ben je fit voor je job?’ Er is een sterke relatie tussen gezondheid en geluk. 95 procent van de mensen die hun eigen gezondheid als zeer goed bestempelen zegt gelukkig te zijn. Dit geluksgevoel zakt naar 54 procent als de ervaren gezondheid slecht of zeer slecht is (CBS, 2014).
Investeer dus in vitaliteitsprogramma’s om de vitaliteit en het geluk van medewerkers te vergroten, juist ook nu de medewerkers steeds ouder worden.

Tip 2: monitor samen met de medewerker de ‘landing’ naar pensionering

Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd rond 61 jaar. Onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen is deze leeftijd inmiddels gestegen naar 64 jaar en 5 maanden (CBS, 2016). Het percentage werknemers die op het moment van pensionering 65 jaar of ouder zijn, wordt steeds groter.
Of het wel of niet zwaar is om het pensioen te halen zal voor iedereen anders zijn. Als HR zul je dit proactief samen met de medewerker moeten monitoren. Anke uit de casus was in hoog tempo en in té korte tijd haar taken aan het afronden. Het had haar geholpen om tijdig, al een paar jaar voor pensionering, en herhaald te bespreken wat zij persoonlijk nodig had bij haar ‘landing’. Zij had dan samen met haar manager een realistischer plan kunnen maken. Flexibiliteit van de werknemer als wel van de werkgever bij deze ‘landing’ is van wezenlijk belang.

Tip 3: bied een pensioen-cursus aan

Anke uit de casus was extra hard aan het werk om haar werkzaamheden goed af te ronden en over te dragen. Ze gunde zich niet de tijd om over haar naderende pensioen na te denken. Liever stak ze nog even haar kop in het zand. Andere medewerkers zijn al langere tijd bezig met hun komende pensioen. Soms ook zijn ze in de positie af te bouwen en een periode al iets minder te werken.

Als HR is het aan te raden een cursus voor de medewerkers met het pensioen in zicht standaard in het opleidingspakket op te nemen. Tijdens de cursus wordt teruggeblikt op het werkzame leven en wordt er stilgestaan bij  de komende levensfase. Het helpt medewerkers om mentaal de knop om te zetten. Anke kan dan in alle vrijheid bepalen welke ervaringen en kwaliteiten ze wil gaan inzetten in haar nieuwe toekomst.

Welke suggesties heb jij nog om oudere werknemers naar hun pensioen te begeleiden?

Lees meer over:

Over Auteur

Tineke den Haan is bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur. Ze ondersteunt medewerkers, managers en HR bij ziekteverzuim en re-integratie, conflicten, werkdruk, reorganisaties en cultuurveranderingen.

1 reactie

  1. Stay Matched op

    Bespreek mobiliteit en duurzame inzetbaarheid niet alleen tijdens het jaargesprek, maar maak deze onderwerpen het hele jaar door bespreekbaar. Bijvoorbeeld op minder formele momenten zoals het werkoverleg of de afdelingsborrel. Je kunt ook elk jaar een ontwikkelgesprek voeren met je medewerker. Het is een ervaringfeit dat dit veel oplevert. Gewoon een gesprek buiten de formele HR cyclus om. Vaak willen medewerkers wel zaken bespreken maar voelen ze zich niet altijd veilig. Dit is eigenlijk bijzonder jammer en een gemiste kans.