Onderwerp: Pensioen

Pensioen wordt nogal eens gezien als saai en ingewikkeld. Toch is het een zeer belangrijk onderwerp voor HR. Zo speelt het een rol bij de indienst- en uitdiensttreding en bij ontslag. Maar ook bij wijzigingen in het dienstverband, zoals bij deeltijdwerken, demotie, herstructurering, verlof en ziekte en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat ook met betrekking tot pensioen geldt dat een werkgever zich moet houden aan de op arbeidsvoorwaarden betrekking hebbende regels. Denk aan het goed werkgeverschap en de plicht tot het gelijk behandelen van gelijke gevallen. En tot slot gebeurt er op pensioengebied ontzettend veel. Zo is de Pensioenwet per 1 januari 2015 drastisch gewijzigd en heeft de Wet Pensioencommunicatie nu als doel om de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. De Wet Pensioencommunicatie gaat in verschillende fases in en er staan nog meer veranderingen op de rol. Belangrijk dus, dat je als HR op de hoogte bent van dit thema.

Pensioen
Wiebes: ‘Stem niet in met wetsvoorstel pensioenwet’

Staatssecretaris Wiebes raadt de Eerste Kamer aan niet in te stemmen met zijn wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, een ongebruikelijke stap. Met zijn hulp ontdekten ondernemers en hun adviseurs een maas in het wetsvoorstel die de fiscus miljarden kan kosten.

Pensioen
Quiz: test je pensioenkennis

Met alle recente veranderingen en ontwikkelingen in de pensioenwereld is het lastig bijblijven op pensioengebied. Hoe staat het met jouw kennis op pensioengebied? Doe deze kennisquiz en je weet het!

Pensioen
‘We trekken graag samen op met HR’

Bijblijven is belangrijk als het gaat om pensioenen. Zeker voor HR-mensen die bij werknemers vaak het eerste aanspreekpunt zijn, zegt Arthur van der Wal, directeur Pensioen van Nationale-Nederlanden.

1 2 3 17