Onderwerp: Pensioen

Pensioen wordt nogal eens gezien als saai en ingewikkeld. Toch is het een zeer belangrijk onderwerp voor HR. Zo speelt het een rol bij de indienst- en uitdiensttreding en bij ontslag. Maar ook bij wijzigingen in het dienstverband, zoals bij deeltijdwerken, demotie, herstructurering, verlof en ziekte en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat ook met betrekking tot pensioen geldt dat een werkgever zich moet houden aan de op arbeidsvoorwaarden betrekking hebbende regels. Denk aan het goed werkgeverschap en de plicht tot het gelijk behandelen van gelijke gevallen.

En tot slot gebeurt er op pensioengebied ontzettend veel. Zo is de Pensioenwet per 1 januari 2015 drastisch gewijzigd en heeft de Wet Pensioencommunicatie nu als doel om de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. De Wet Pensioencommunicatie gaat in verschillende fases in en er staan nog meer veranderingen op de rol. Belangrijk dus, dat je als HR op de hoogte bent van dit thema.

Alle artikelen over het onderwerp pensioen

Pensioen
Steeds minder mensen bouwen een goed pensioen op

HR-professionals horen vaak van medewerkers dat pensioen een saai onderwerp is en er daarom niet heel erg mee bezig zijn. Het is echter een maatschappelijk probleem dat steeds minder mensen een goed pensioen opbouwen. HR kan daar verandering in brengen.

Administratie en belasting
Afschaffing doorsneepremie kost werkgevers miljarden

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, vermoedelijk in 2020, verandert naar alle waarschijnlijkheid de doorsneepremie bij middelloonregelingen. Tegelijkertijd worden naar verwachting de staffels bij beschikbare premieregelingen afgeschaft en kan de overgang naar nieuwe pensioenregelingen werkgevers bakken met geld kosten.

Pensioen
Wiebes: ‘Stem niet in met wetsvoorstel pensioenwet’

Staatssecretaris Wiebes raadt de Eerste Kamer aan niet in te stemmen met zijn wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, een ongebruikelijke stap. Met zijn hulp ontdekten ondernemers en hun adviseurs een maas in het wetsvoorstel die de fiscus miljarden kan kosten.

1 2 3 17