Onderwerp: Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden de WWB (bijstand), Wsw (sociale werkvoorziening) en Wajong (jonggehandicapten) samengevoegd in een regeling. Doel van deze nieuwe wet is om mensen zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren regulier om aan het werk te gaan. Van werkgevers wordt gevraagd en verwacht dat ze deze groepen aan de slag zullen helpen: mensen die in principe bij een werkgever kunnen werken moeten dat ook gaan doen.

Artikelen over het onderwerp participatiewet

Participatiewet
Baancreatie arbeidsgehandicapten ligt op schema

In 2015 zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, dat blijkt uit de resultaten van de eerste meting die staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het Sociaal Akkoord hadden werkgevers en overheid afgesproken om eind 2015 9.000 banen te creëren, 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid.

Participatiewet
Versoepeling van Participatiewet begin 2016

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt het voor arbeidsongeschikten makkelijker om aan een baan te komen. Over deze aanpassing heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en het UWV.

Participatiewet
Participatiewet: doelgroepregister online

Het door het UWV beheerde doelgroepregister staat online. Daarin staan de namen van alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak, de regeling in de Participatiewet die extra banen moet creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Participatiewet
Boete voor overheid bij te weinig werkplekken

Dat de regels van de nieuwe Participatiewet ook voor de overheid gelden, maakt staatssecretaris Jetta Kleinsma wel duidelijk. Ook de overheid moet over tien jaar 25.000 werkplekken hebben gecreëerd. Lukt dit niet, dan zit er volgens Kleinsma niets anders op dan hen te beboeten.

Participatiewet
Arbeidsbeperking? Specialist op de arbeidsmarkt

GreenFox ontwikkelt duurzame verlichting, die vervolgens gemonteerd wordt door mensen met een arbeidsbeperking. Alleen is die arbeidsbeperking onzin, volgens mede oprichter/aandeelhouder Renzo Deurloo. Hij vond een manier om deze mensen volledig tot hun recht te laten komen.

Participatiewet
SP: ‘Stop werken zonder loon’

Volgens de SP moet er een einde komen aan het werk dat mensen verrichten zonder loon. Het gaat hierbij niet om vrijwilligers, maar om mensen in de bijstand die arbeid verrichten zonder dat zij daarvoor uitbetaald krijgen. De SP dient daarom een initiatiefwetsvoorstel in.

1 2 3 9