Wie is de eigenaar van Talent Management?

1

Talentmanagement profiteert van samenwerking tussen HR- en financiële afdeling.

 

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse vereniging voor accountants (AICPA) is er onenigheid tussen de HR- en financiële afdeling over wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor de talentmanagement-strategie.

In het onderzoek geeft 83% van de HR-directeuren aan dat zij verantwoordelijk moeten zijn voor de talentmanagement-strategie. Echter, slechts 30% van de ondervraagde CEO’s en CFO’s is het daar mee eens. Sterker nog, 65% van de CEO’s en CFO’s zegt dat de CFO en zijn team verantwoordelijk daarvoor moeten zijn.

Beter is het natuurlijk als beide functies samenwerken. HR-leiders moeten in gesprek gaan met CFO’s om begrip te krijgen voor wat echt belangrijk is voor het succes van de organisatie en het onderscheidend vermogen van de organisatie. CFO’s kunnen helpen bij het opzetten van een talentmanagement-programma waarbij talentmanagement gekoppeld wordt aan organisatiedoelstellingen.

Dat is ook precies wat in het rapport “Talent Pipeline Draining Growth: Connecting Human Capital to the Growth Agenda” duidelijk gemaakt wordt. In dat rapport geeft 43% van de ondervraagde CEO’s, CFO’s en HR-directeuren aan dat in de afgelopen 18 maanden financiële doelstellingen niet zijn gehaald door inadequaat human capital management. Tevens heeft dit het vermogen om te innoveren gehinderd.

Bij de best presterende organisaties zijn HR en financiën gezamenlijk verantwoordelijk voor talent management. HR moet de business begrijpen en metrics ontwikkelen die daarbij aansluiten. Deze moeten op regelmatige basis gerapporteerd worden. Voorbeelden van dergelijke metrics met betrekking tot talentmanagement zijn het vermogen om sleutelposities te vullen met de beste mensen, het vermogen om voldoende goede mensen vrij te maken voor groei-initiatieven en successieplanning. Deze metrics zouden een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn van HR en financiën.

Er zijn ook genuanceerdere oplossingen mogelijk. De financiële afdeling zorgt dan voor rapportage op metrics als verloop, trainingskosten en prestatiebeloning. De HR-directeur kan met een meer strategische blik naar talentmanagement kijken en bepalen wanneer een functie door een intern talent wordt opgevuld en wanneer extern geworven moet worden.

Het meten van het effect van het talentmanagement-programma op de aandelenkoers heeft geen zin, omdat er veel meer variabelen zijn die daarop invloed hebben. Beter is het te kijken naar de impact van talentmanagement op bijvoorbeeld klantenservice, klantenbinding en de omzet per klant. Wederom zijn dan HR en de financiële afdeling de aangewezen partijen om samen om de tafel te gaan zitten.

Deze bijdrage van Katie Kuehner-Hebert over wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor talentmanagement is te vinden op de site Human Resource Executive online

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. De AICPA trekt (uiteraard) een hele ‘gekleurde’ insteek. Talentmanagement is juist de verantwoordelijkheid van het primaire proces, ondersteund door HRM. Dat HRM meer in ‘business’ moet denken staat buiten kijf overigens en ook het feit dat dit denken van grote invloed is op het succes van talentmanagement.