Werknemers missen nieuwe kennis of vaardigheden

0

23 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan nieuwe kennis of vaardigheden te missen, zoals technologische of organisatorische kennis, die zij wel nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van CBS en TNO.

Wat opvalt, is dat werknemers die aangeven kennis te missen, vaker ziek zijn en meer last hebben van stressklachten zoals een burn-out. Bovendien melden zij zich vaker ziek en zijn ze minder tevreden met hun werk dan werknemers die voldoende kennis en vaardigheden zeggen te hebben.

Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, vindt deze cijfers zorgelijk. ‘Het is zorgwekkend dat deze werknemers vaker ziek zijn en burn-outklachten ervaren dan andere werknemers. Een burn-out is een van de grootste arbeidsrisico’s in Nederland en is naast het persoonlijk leed voor de betreffende mensen ook een enorme kostenpost voor de Nederlandse economie.’ Bovendien geeft hij aan dat een burn-out de kans op een vicieuze cirkel vergroot, omdat je geen energie meer hebt om scholing te volgen en daardoor nog verder achterop raakt.

Kwalificatieveroudering

Vooral in de bedrijfstak informatie en communicatie komt veel kwalificatieveroudering voor. Kwalificatieveroudering komt voor wanneer de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers niet op hetzelfde tempo groeit als organisatorische en/of technologische veranderingen. Dit hangt grotendeels samen met de snelheid van technologische ontwikkelingen. Zo geven relatief veel medewerkers in de ict-branche aan dat het werk snel verandert en dat ze nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben voor het werk.

Opleidingsniveau en leeftijd

Onder hoogopgeleiden komt kwalificatieveroudering iets meer voor dan onder laagopgeleiden. Bovendien speelt leeftijd een belangrijke rol. De jongste en oudste werknemers zeggen het minst vaak nieuwe kennis of vaardigheden te missen. Wat hierbij wel meespeelt, is het feit dat veel jongeren een bij- of startersbaan hebben onder hun opleidingsniveau. Mensen van 65 jaar of ouder die nog werken, zijn relatief vaak laagopgeleid en werken vaak parttime in de logistieke sector, een sector waarin een kennishiaat relatief weinig voorkomt.

Investeren

Volgens Maurice Limmen moeten werkgevers meer investeren in de kennis en vaardigheden van werknemers. ‘Als werkgevers meer investeren in bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsbudget, kunnen werknemers hun kennis en vaardigheden beter op peil houden.’

Bron: CBS.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.