Werkgevers investeren minder in laagopgeleiden

2

Werkgevers investeren de afgelopen tien jaar duidelijk minder in laagopgeleiden, blijkt uit onderzoek van Panteia. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor ESF-middelen. Deze middelen moeten werkgevers helpen de kloof op gebied van scholingsdeelname tussen laag- en hoogopgeleiden te verkleinen.

Sinds 2004 is het aantal laagopgeleide werknemers dat zich bijschoolt gedaald van 48% naar 37%. Reden voor de werkgever om minder te investeren in laagopgeleiden is gebrek aan motivatie van de werknemer en een te lage potentiële opbrengst.

Zorgelijk

Het is voor de werkgever zorgelijk dat er weinig geïnvesteerd wordt in laagopgeleide mensen. Op deze manier lopen deze werknemers achter op ontwikkelingen en zijn zij niet goed genoeg in staat het niveau bij te benen. Werkgevers verwachten vaak meer van hoogopgeleide werknemers. De scholingsdeelname van hoogopgeleide werknemers blijft de afgelopen tien jaar ook gelijk met 64%.

Investeren

Minister Asscher stelt 22 miljoen euro beschikbaar aan werkgevers en Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen om te investeren in duurzame inzetbaarheid en om een leercultuur te stimuleren. Eind 2016 volgen twee aanvraagrondes voor de aanvraag van de subsidie.

Praktijkvoorbeeld

Dat investeringen werken, blijkt uit het voorbeeld van Elektronicabedrijf Neways. Dit bedrijf schafte de ontziemaatregelen af en gaf met ondersteuning van het A+O-fonds Metalektro hun leidinggevenden een communicatietraining. Zij slagen er nu beter in om met hun medewerkers te bespreken wat het werk nu en in de nabije toekomst van hen vraagt. De deelname aan scholing verviervoudigde, de interne mobiliteit nam toe en in drie jaar tijd daalde het verzuim van 5,5 naar 1,5%.
Bron: Panteia / Rijksoverheid
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Jan Swinkels op

    De vraag is niet wat minister Asscher hieraan gaat doen, maar wat doen de werkgevers en werknemers zelf eraan?

  2. Nicole Verkooijen op

    Als je als bedrijf met laaggeschoolden werkt, is dat vaak omdat het werk wat je doet ook niet dik betaald wordt. Vaak gesubsidieerd werk, waarvan de overheid de kraan steeds verder dicht draait. Dan is het toch niet zo verrassend dat werkgevers niks over hebben om uitgebreid te gaan investeren in medewerkers (die daar vaak zelf ook helemaal niet op zitten te wachten)