Werkgevers geven weinig prioriteit aan bijscholing

0

Het huidige overheidsbeleid is gericht op arbeidsdeelname. Daarbij hebben werkgevers een belangrijke rol, namelijk investeren in het personeel. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat deze investering in duurzame inzetbaarheid van personeel bij werkgevers de afgelopen 10 jaar steeds minder prioriteit heeft.

Dat de economische crisis iets te maken heeft met de lage investering van werkgevers in personeel, is niet geheel gek. Als er wordt gekeken naar de omzet dan is er in 2011 bij zo’n 40% van de bedrijven een duidelijke daling te zien. In 2013 ligt dit aantal zelfs op 47%. Daarnaast is ook de in- en uitstroom van personeel in 2012 ten opzichte van 2010 veranderd. Werknemers bleven namelijk vaker bij dezelfde werkgever. In 2012 is de uitstroom van personeel groter dan de instroom. Dit geldt vooral voor de sectoren bouwnijverheid en overige dienstverlening.

Volgens het SCP zijn er vier manieren waarop werkgevers flexibiliteit kunnen creëren binnen de werksferen:

1. Het inhuren van tijdelijk personeel

In 2013 maakt bijna de helft van de bedrijven gebruik van tijdelijke contracten. In 1995 lag dit aantal nog de helft lager. Door de economische crisis lag een medewerker met een tijdelijk contract er eerder uit dan een medewerker met een vast contract. In 2013 is er voor het eerst een kleine afname te zien in het aantal tijdelijke contracten (83% in 2011 naar 80% in 2013).

2. Betaald overwerk

Vanaf 2013 is er voor werknemers een manier bijgekomen om het werkgeverschap uit handen te geven: de payrollconstructie. Hierbij komt het personeel in dienst van een payrollonderneming. Heel populair is dit niet, uit het onderzoek van het SCP blijkt namelijk dat maar 5% van alle bedrijven hier gebruik van maakt.

3. Taakrotatie

Taakrotatie houdt in dat werknemers regelmatig een ander takenpakket krijgen. Maar één op de vijf bedrijven maakt daar gebruik van.

4. Prestatiebeloning

Prestatiebeloning kreeg ten opzichte van taakrotatie wel veel aandacht. Dit ligt volgens het SCP aan de hoeveelheid aandacht die de bonussen en beloningen voor bestuursleden en het topmanagement kreeg. Goed nieuws voor de lagere- en midden functies, want het blijkt dat individuele prestatiebeloningen in deze functies even vaak worden ingezet als bij topfuncties.

Opvallend is ook dat er in de jaren negentig nog uitvoerig aandacht werd besteed aan bijscholing van werknemers en dit het laatste decennium niet is toegenomen. Het zijn vaak de werknemers met een vast contract die een cursus of opleiding volgen, terwijl degenen met een tijdelijk contract de bijscholing het hardst nodig hebben. Er wordt geconcludeerd dat een werkgever in crisis tijden zich liever bezig houdt met overleven dan met investeren in het personeel.

De prioriteit om steeds meer vrouwen naar een topfunctie te krijgen komt ook steeds lager te liggen. Hier is een daling te zien van 18% naar 14%. Werkgevers geven wel een steeds hogere prioriteit aan het behouden van oudere krachten. Er wordt namelijk steeds positiever gedacht over het doorwerken na je zestigste levensjaar.

Aan het onderzoek deden in totaal 2800 bedrijven mee met vijf of meer werknemers in dienst. De gegevens uit het onderzoek zijn verzameld in de periode van april 2013 tot april 2014.

Bron: SCP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.