Waarom managers ook getraind moeten worden

1

Managers spelen een essentiële rol bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen, het leveren van service en het behouden van personeel.

Echter, in een onderzoek, uitgevoerd door Aon Hewitt, geeft slechts 12% van de respondenten aan dat managers effectief zijn in het behalen van organisatiedoelstellingen. Respondenten hebben ook niet veel vertrouwen in managers aangaande het behalen van winstdoelstellingen, het leveren van goede service en het behouden van talent. In dat laatste heeft slechts 7% van de respondenten vertrouwen.

In een ander recent onderzoek, uitgevoerd door HEC School of Management, de Community of European Management Schools en Harvard Business Review, geeft 20% van de respondenten aan dat ze veel vertrouwen hebben in de maatschappij. Minder dan 4% heeft veel vertrouwen in de eigen werkgever. Nog verontrustender: Ruim 60% van de respondenten geeft aan meer vertrouwen te hebben in een vreemdeling dan in de eigen manager, die door 42% vertrouwd wordt.

Een mogelijke reden voor gebrek aan vertrouwen in de eigen manager is volgens consultant Michelle Smith het feit dat managers niet tot nauwelijks getraind worden voordat ze manager worden. Ze onderbouwt dit met een studie van CareerBuilder. In deze studie geeft 58% van de ondervraagde managers aan dat zij geen managementtraining kregen voorafgaand aan het managen van medewerkers.

In datzelfde onderzoek geeft 41% van de medewerkers aan dat hun manager niet goed presteert. Ook leiders komen er in dit onderzoek niet goed vanaf. De helft van de leiders krijgt een (ruime) voldoende. Een kwart van de leiders krijgt een (zware) onvoldoende. Respondenten geven aan dat leiders niet goed communiceren, dat zij te veeleisend zijn en weinig oog hebben voor de noden van de medewerker.

Investeren in opleiding
Volgens Smith mogen we niet te verrast zijn door deze uitkomsten. Organisaties investeren gewoonweg te weinig in het opleiden en trainen van managers en leiders. Het managen van medewerkers is echt een vaardigheid. Een vaardigheid die aangeleerd moet worden en waaraan continu gewerkt moet worden om effectief en relevant te zijn. Pas dan kunnen medewerkers productiever worden en kan betrokkenheid gestimuleerd worden.

Een organisatie moet bij training van leiders en managers aandacht besteden aan de volgende capaciteiten:

Aandacht voor talentontwikkeling, inclusief het uitspreken van waardering voor de prestaties van medewerkers; Snel handelen en beslissen;Ontwikkelen van het middenkader;Zorgen voor betrokken medewerkers; en,Snel aanpassen aan onverwachte omstandigheden (veerkracht).

Bron:TLNT

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jacqueline van t Spijker op

    Mooi onderzoek, ook al vind ik de uitkomsten tamelijk schokkend.
    Bouwen aan vertrouwen en samen resultaten bereiken doe je mijns inziens onder meer door samen in gesprek te gaan. Managers daarin trainen is een goede zaak. Overigens nemen lang niet alle medewerkers het initiatief om met hun manager in gesprek te gaan over hun wensen en noden, is mijn ervaring. Terwijl een goed gesprek smeerolie kan zijn in teams en organisaties. En weten hoe je dat doet, leidt weer tot meer werkplezier, meer effectiviteit en meer rendement.