Verwijtbaar gedrag niet voldoende voor ontbinding, afgedane zaak telt niet mee

0

Verwijtbaar gedrag van een werknemer kan reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn maar het is vaak moeilijk om te bepalen waar de grenzen van toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag liggen.

In dit geval vond de rechter dat er geen reden voor ontbinding was en dat de werkgever een andere arbeidsrechtelijke sanctie had moeten kiezen. Het oogmerk van de werknemer, de ontbrekende pedagogische opleiding en ervaring en het aangeboden excuus waren daar redenen voor.

De situatie

Een management-assistente wordt arbeidsongeschikt. Na re-integratie heeft zij de functie van instructeur gekregen zonder dat zij over een pedagogische achtergrond of ervaring beschikt. Er vinden twee incidenten plaats. Het eerste incident, waarbij de werkneemster een leerling per ongeluk een oorbel uit het oor trekt, wordt na een gesprek en mondelinge en schriftelijke excuses als afgedaan beschouwd. Het tweede incident, waarbij de werkneemster een leerling in de nek grijpt en hem daarbij per ongeluk krabt, leidt tot schorsing van de werkneemster. De werkgever is het vertrouwen in de werkneemster blijvend kwijt en wil dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Het oordeel

Het eerste incident mag volgens de kantonrechter geen rol spelen bij de beoordeling van het verzoek omdat het, zoals de werkgever zelf ook aangeeft, is afgedaan.

Bij het tweede incident is werkneemster over de schreef gegaan. Als instructeur mag van haar worden verwacht dat ze zich kan beheersen. Daarnaast heeft ze ook een voorbeeldfunctie. Maar de rechter is ook van mening dat de werkgever te snel het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Daarbij telt mee dat er geen sprake was van opzet, dat de werkneemster wist dat ze fout zat en dat ze meteen haar excuses aan de leerling in kwestie heeft aangeboden. Het ontbreken van een pedagogische achtergrond is ook een factor die meetelt.

De werkgever had een minder vergaande maatregel moeten treffen dan een schorsing en een verzoek tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld een waarschuwing en een verplichting om een training te volgen om beter om te gaan met de leerlingen.

Gedane zaken

Uit dit arrest blijkt dat bij ontslagzaken voorzichtig omgegaan moet worden met het aanvoeren van incidenten die zijn afgedaan, afgerond en opgelost.  Deze zaken tellen niet zomaar mee bij de beoordeling van een verzoek tot ontbinding. Zeker niet als partijen van mening zijn dat het incident is afgedaan.

Bron: LJN BH5149
Kantonrechter Zwolle
Procedure: eerste aanleg, enkelvoudig
Datum: 05-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.