Verdwijnt de middenmanager?

0

Lynda Gratton ziet de middenmanager verdwijnen. Dit is vooral het gevolg van technologische ontwikkelingen, aldus Gratton.

Door technologie weten we veel meer over klanten, hebben we meer en betere informatie om beslissingen op te baseren en kunnen we plaats- en tijdonafhankelijk samenwerken in virtuele teams. Maar de gevolgen zijn nog verstrekkender. Technologie heeft grote gevolgen voor de wijze waarop we werken. Dit heeft als consequentie dat de klassieke middenmanager gaat verdwijnen.

Gratton geeft 4 redenen waarom ze denkt dat de middenmanager verdwijnt:
• Technologie is de ‘grote’ manager geworden. Het kan prestaties monitoren, onmiddellijk feedback geven en rapporten en presentaties maken. Als technologie de rol van de manager kan overnemen, waarom is die manager er dan nog?
• Hoogopgeleide medewerkers managen in toenemende mate zichzelf. Ze hebben wellicht wel een teamleider nodig, maar dat kan ook een collega zijn.
• De houding ten opzichte van management is veranderd. Onderzoek van Gratton toont aan dat de Generatie Y de toegevoegde waarde van een manager niet ziet. De Generatie Y heeft wel behoefte aan een mentoring of coaching van iemand die ze respecteren. Dit is vaak een vakinhoudelijke expert, niet een manager.
• In het verleden was het mogelijk te managen op basis van intuïtie. Management is nu ingewikkelder geworden, zeker met de opkomst van virtuele teams.

Kwetsbare positie
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat managers zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit wordt versterkt door het verdwijnen van de levenslange carrière bij één en dezelfde organisatie. Bij het wisselen van werkgever gaat het netwerk, waarop een manager zijn positie bouwt, verloren. Plus, dankzij het internet kan iedereen nu de benodigde kennis vinden. Wikipedia is daarmee de voornaamste concurrent van de manager geworden.
 
Middeleeuws
Managers die coach of mentor (willen) zijn moeten over specialistische kennis en vaardigheden beschikken, zoals bij het Middeleeuwse meester-gezel model het geval was. Wil een manager toegevoegde waarde hebben, dan zal deze aan twee voorwaarden moeten voldoen:
Het opbouwen van waardevolle, zeldzame kennis of vaardigheden. Dit noemt Gratton ‘je handtekening’. Daarna ga je je kennis uitbreiden naar aanpalende gebieden of juist nieuwe gebieden ontwikkelen. Dat doe je je gehele, als manager, werkzame leven.

‘By you?’
Gratton sluit haar artikel af met een quote van haar college Professor Rob Goffee – ‘Why would anyone want to be managed by you?’

Deze visie is te vinden op het blog Future of Work.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.