Verbinding onderwijsinstellingen en bedrijfsleven

1

In januari sprak Minister van OCW Jet Bussemaker met het bedrijfsleven voor haar HO-tour. Conclusie: bedrijven hebben een grote behoefte aan nauwere banden met onderwijsinstellingen.

Jet Bussemaker roept in haar HO-tour het bedrijfsleven op afgestudeerden in hun eerste banen door tutorschappen meer te begeleiden. Bussemaker sprak over de aansluiting van HBO en WO op de arbeidsmarkt, Leven Lang Leren, de samenwerking tussen HO-instellingen, onderzoek en bedrijfsleven en over de kennisbehoefte van het MKB.

Verbinding
MKB-voorzitter Michael van Straalen had daarbij een boodschap aan zijn collega’s in het bedrijfsleven. Hij gaf aan dat er in het verleden veel afstand was tussen het MKB en het onderwijs. ‘Het bedrijfsleven moet nu de balans opmaken en echt een stap voorwaarts maken. Het zal een enorme uitdaging zijn om die verbinding aan te gaan en het zal ook een kwetsbare verbinding blijken.’

Uitdagingen
Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer zijn er nog veel uitdagingen als het gaat om verbinding leggen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. ‘De hogere kennisintensiteit van veel beroepen leidt tot een toenemende behoefte aan hoger opgeleiden. Het hbo krijgt steeds meer te maken met instroom van volwassenen die al enige tijd werken en zich willen opscholen of bij of omscholen. Het hbo zal op deze doelgroepen toegesneden onderwijs moeten ontwikkelen.’

Een andere en een van de meest complexe uitdagingen voor het hoger onderwijs is volgens Hamer de vraag om op te leiden voor een arbeidsmarkt en een beroepspraktijk waarvan het hoger onderwijs eigenlijk nog maar weinig kan weten. ‘Daarom is het van groot belang dat onderwijsinstellingen structureel samenwerken met het bedrijfsleven, gekoppeld aan sectoren en dichtbij de omgeving waarin de onderwijsinstelling is gevestigd.’

Lerende organisaties
De minister wil dat bedrijven meer lerende organisaties worden, al vanaf het moment dat een afgestudeerde in de eerste baan instroomt. ‘Probeer als bedrijf jongeren te helpen zodat ze hun weg vinden in hun carrière. Doe dat door goede begeleiding, traineeships, tutoring, want dat is ook een onderdeel van Leven Lang Leren.’ De minister geeft een voorbeeld van een bouwbedrijf dat ze tijdens de discussies had gehoord. Het bouwbedrijf gaf aan dat het vroeger allemaal techneuten nodig had, een bouwkundige een elektricien en een architect. Nu krijgt zo’n bedrijf de opdracht: bouw een mooi huis dat ontspanning geeft en duurzaam is en over twintig jaar nog steeds fijn is om in te wonen. ‘Dat is een totaal andere opdracht en vergt andere kennis. Je hebt nog steeds die techniek nodig maar ook steeds meer verbinders.’

Toename werknemersopleidingen
Er is in Nederland een toename van het aantal aanvragen van medewerkers voor zowel MBO, HBO als WO studies. Reden hiervan is dat mensen bang zijn om hun baan te verliezen. Door nieuwe wetgeving worden arbeidscontracten steeds minder bindend, het ontslagrecht versoepelt en de grote afkoopsommen worden genormaliseerd. Dat speelt allemaal mee in de bewustwording van de medewerkers om zich voor te bereiden op flexibeler werknemerschap. Bij opleidingen moet de focus bij werkgevers liggen op het leren voor het bedrijf maar ook op toekomstmogelijkheden voor werknemers bij anderen bedrijven.

Bron: SER.nl, Scienceguide.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Loek Nederstigt op

    Mooi, dat het belang wordt ingezien van ‘ (…) onderwijsinstellingen (die) structureel samenwerken met het bedrijfsleven, gekoppeld aan sectoren en dichtbij de omgeving waarin de onderwijsinstelling is gevestigd.’

    Geen wonder dat het buitenland met jaloezie kijkt naar onze kenniscentra, die die samenwerking prima vorm kunnen geven (al kan dat nog wel beter). Wel jammer dat deze minister de kenniscentra nu net aan het wegbezuinigen is. Ten gunste van een niet aan sectoren gekoppelde, gecentraliseerde en sterk ingekrompen ambtelijk instituut op armlengte van haar eigen ministerie….

    Over visie gesproken.