Steeds vaker bedrijfsopleiding voor medewerkers

0

HR biedt steeds vaker cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. De groei komt vooral omdat kleine bedrijven vaker cursussen aanbieden. Per medewerker wordt gemiddeld 1100 euro uitgegeven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 boden 85% van de bedrijven cursussen aan tegen 79% in 2010.

De toename komt vooral doordat het midden- en kleinbedrijf de kloof met het grootbedrijf aan het dichten is. In 2015 bood 72% van de kleinbedrijven cursussen aan, in 2010 was dit nog 65%. Vrijwel alle grote ondernemingen boden al opleidingen aan (97% in 2010) en dat percentage is nog iets verder gestegen naar 98.

Kosten voor een cursus

Per cursusdeelnemer is er in 2015 gemiddeld 1100 euro uitgegeven. Bij bedrijven in de delfstoffenwinning zijn de deelnamekosten per cursist veruit het hoogst, gemiddeld 2400 euro. Ook bedrijven in de financiële dienstverlening gaven per cursusdeelnemer bovengemiddeld veel uit (1900 euro). Dat is flink meer dan in de horeca, waar deze kosten gemiddeld 700 euro per bedrijf zijn.

Vrouwen vs. mannen

Opvallend is dat vrouwen minder vaak deelnemen aan cursussen dan vrouwen: 39 tegenover 58 procent. Dit verschil is het grootst bij kleine bedrijven. Hier volgt 38 procent van de vrouwen een cursus, tegen 58 procent van de mannen. Bij de grote bedrijven bestaat dit verschil niet. Een verklaring voor dit verschil geeft het CBS niet.

Sectoren

Tussen sectoren bestaan grote verschillen. In de delfstoffenwinning volgen medewerkers het vaakst een cursus (95%). In de horeca gaat personeel het minst vaak op cursus; bij 60 procent van de bedrijven.

Lees meer over:

Over Auteur