SER-advies binding buitenlands talent

0

De SER heeft in zijn openbare vergadering unaniem een advies over binding van buitenlands talent vastgesteld, met de titel Make it in the Netherlands! Kern van het advies is dat het belangrijk is voor de welvaart, de economie en het hoger onderwijs dat Nederland internationaal talent weet te werven en te binden.

Meer gezamenlijke inspanningen zijn nodig van bedrijven, overheids- en non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid om buitenlandse studenten binnen te halen en te behouden.

FNV-bestuurder Leo Hartveld voerde het woord namens de drie vakcentrales. Hij onderstreepte dat buitenlands talent goed is voor de werkgelegenheid in Nederland. Daarmee kunnen we een interessanter vestigingsklimaat voor bedrijven creëren en voorkomen dat bedrijven wegtrekken naar landen die wel voldoende talent beschikbaar hebben. Maar om talent te boeien en binden zal Nederland wel moeten investeren in een warme ontvangst, goede begeleiding en informatie over mogelijkheden voor stages, toegang tot de arbeidsmarkt, kennismaking met het bedrijfsleven. Daarnaast is het nodig te investeren in informatie aan buitenlandse studenten over hun rechten en plichten. Dan gaat het over vragen als: wat moet je doen om hier te mogen werken, hoe kom je aan betaalbare huisvesting, hoe zit het met verzekeringen en hoe zit het met je arbeidsvoorwaarden?

Namens de drie centrale werkgeversorganisaties sprak Lodewijk van der Grinten. Hij vond het een belangrijk advies: toptalent is broodnodig in het belang van innovatie en productiviteit voor de Nederlandse economie. In het bijzonder gaat het dan om bètatechnisch talent, want daar hebben we in ons land echt een tekort aan. Hij wil inzetten op een landelijk programma naar Duits of Deens voorbeeld voor strategische werving van internationaal toptalent, dat de bekendheid en aantrekkelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs en arbeidsmarkt moet verhogen. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen,bedrijfsleven en de overheid is hierbij essentieel.

Ook het kroonlid Evert Verhulp had grote waardering voor het advies, dat in krap vier maanden tot stand is gekomen en dat veel concrete aanbevelingen bevat. Nederland blijkt onvoldoende bekend te zijn in het buitenland en wat wél bekend is, is soms niet zo positief. De studenten die hier komen, zijn over het algemeen wel heel positief en tevreden over het niveau van het onderwijs. Er worden in het advies twee mogelijke risico’ s genoemd van het binden van buitenlands talent: verdringing van Nederlandse werknemers en een ‘ braindrain’ in het land van herkomst. Gelukkig blijkt uit de analyse bij het advies dat deze risico’ s zich maar in zeer geringe mate voordoen.

SER-voorzitter Wiebe Draijer noemde het een belangrijk, concreet en praktisch advies dat niet ondergesneeuwd mag raken onder de andere adviezen en rapporten die dezer dagen verschijnen. Het is belangrijk om te bezien hoe hieraan spoedig uitwerking kan worden gegeven.

Het kroonlid Barbara Baarsma was voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid. De commissie heeft voor het advies veel input uit de samenleving gekregen, onder meer via een hoorzitting, expertmeeting, kenniscafé en een online-enquête onder buitenlandse studenten. Zij was verheugd te kunnen melden dat het advies nu al op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen gezien de positieve reacties van onder meer VSNU en Nuffic. ‘Het ligt op een presenteerblaadje. Ik zeg: pak het op, ga aan de slag!’

Download het advies Make it in the Netherlands! >>

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.