Radicale transparantie

0

Het menselijk brein houdt van overzicht. Door radicale transparantie binnen de organisatie wordt tegemoet gekomen aan deze behoefte van het brein.

Stel je eens voor, je gaat ’s maandags naar je werk en je weet precies hoe je afgelopen week gepresteerd hebt. En dat je die prestaties kunt afzetten tegen de prestaties van je collega’s of wie dan ook binnen de organisatie. Of een manager die online, wanneer dan ook, kan zien hoe zijn team presteert, wie in aanmerking komt voor een bonus en wie de kantjes eraf loopt. Daar zou iedereen gek van worden, toch?

Ryan Smith en Golnaz Tabibnia betogen dat dat niet zo hoeft te zijn.

Radicale transparantie, het idee dat iedereen alles weet, kan een belangrijke stimulans zijn voor betere prestaties. Door de transparantie behouden medewerkers focus, houden ze het einddoel in zicht. Softwareleverancier Qualtrics maakt alle prestaties van iedereen in het bedrijf beschikbaar voor alle medewerkers. Het bedrijf gelooft dat zo alle afleidingen, angsten en negatieve gevoelens die de concentratie negatief beïnvloeden worden weggenomen.

Iedere medewerker beschikt over alle data, waaronder:

  • doelstellingen per kwartaal en resultaten, inclusief omzet- en winstgegevens;
  • een wekelijks overzicht van de weekdoelstellingen van alle medewerkers;
  • zeer actuele prestatiebeoordelingen (performance reviews), rankings en bonusstructuur; 
  • successen en mislukkingen, inclusief aantekeningen voor het leereffect;
  • loopbaangeschiedenis bij Qualtrics

Deze transparantie is gebaseerd op inzichten uit de neurowetenschappen dat het brein het best presteert als mensen niet langer de noodzaak voelen om vergissingen en mislukkingen te verbergen of goed te praten.

Mensen presteren beter als ze niet in "de bedreigde modus" zitten. Door transparantie hoeven medewerkers zich niet langer druk te maken over wie het lievelingetje van de baas is en hoeven ze niet te streven naar een overhaaste promotie.

De principes van radicale transparantie zorgen ervoor dat een organisatie beter presteert in termen van focus, betrokkenheid en het laten bloeien en werven van talent.

Hieronder worden deze principes kort toegelicht:

  1. Focus: Aan het begin van een kwartaal legt iedere medewerker meetbare doelstellingen en de belangrijkste resultaten vast. Ieders individuele vooruitgang en prioriteiten zijn dan duidelijk. Dit helpt bij het reduceren van het lawaai en de rommel die de prefrontale cortex kunnen overbelasten en zo het zicht op doelstellingen kunnen belemmeren.
  2. Betrokkenheid: Radicale transparantie verhoogt de betrokkenheid en de motivatie met betrekking tot de corporate missie. De beschikbare medewerkerdata zijn immers expliciet gelinkt aan de prestaties van medewerkers. Dat geeft een gevoel van eerlijkheid. Een gevoel van eerlijkheid blijkt echt bevredigend te zijn voor het brein. De prestaties van alle medewerkers kunnen met elkaar vergeleken worden en alle medewerkers worden daarop afgerekend. Medewerkers hebben daardoor tevens het gevoel dat zij hun lot in eigen hand hebben.
  3. Het laten bloeien van talent: De successen van toppresteerders zijn beschikbaar en motiveren collega’s en nieuwkomers om net zo goed te presteren door het kopiëren van best practices. Een ander voordeel is dat de juiste medewerkers, op basis van echte prestaties, voor promotie in aanmerking komen.

In een tijd waarin alles transparant moet zijn lijkt het tij voor transparantie op de werkvloer te keren.

Deze blogpost over radicale transparantie is te vinden op het blog van HBR.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.