Persoonlijk opleidingsplan in 9 stappen

0

Het is duidelijk dat de medewerkers in je organisatie zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Daarom leg je dit vast in een bedrijfsopleidingsplan. Je opleidingsbeleid moet aansluiten bij de missie en visie van je organisatie, en bij de organisatiecultuur. Heb je het opleidingsbeleid helder, dan kun je bepalen hoe dit voor je individuele medewerkers werkt. Dit neem je op in het persoonlijk ontwikkelingsplan. In de volgende 9 stappen kom je van een algemeen opleidingsbeleid tot individuele ontwikkelingsplannen voor je medewerkers.

Stap 1 Organisatiedoelen

Wil je je opleidingsbeleid vormgeven, dan moet je eerst je organisatiedoelen voor de komende jaren kennen. Bij een goed opleidingsplan hou je namelijk altijd de beleidsdoelen van je organisatie in het oog zodat dit beleid beantwoordt aan de wensen van je medewerkers en de organisatie als geheel.

Stap 2 Kijk naar brancheontwikkelingen

De tweede stap is kijken naar de ontwikkelingen in je branche. Welke eisen stellen die ontwikkelingen aan de competenties van je medewerkers? Kijk ook naar de leeftijdsopbouw van je personeelsbestand. Als er binnenkort veel medewerkers met pensioen gaan, moet je de competenties van die medewerkers vervangen.

Stap 3 Organisatiebehoefte en kennis medewerkers afstemmen

Bij de derde stap ga je na wat de behoefte van je organisatie betekent voor je medewerkers. Stel dat je in de komende periode een nieuwe markt wil aanboren. Kunnen je medewerkers die organisatiebehoeften waarmaken? Hebben zij de kennis en capaciteiten om je organisatie zo ver te brengen?

Stap 4 Inventariseren huidige stand

Nu je weet waar je als organisaite naartoe wil, is het zaak om te kijken waar je op dit moment staat. Welke kwaliteiten, kennis en competenties heb je al in huis? Maar vooral; wat ontbreekt er nog?

Stap 5 Werknemers opleiden?

Tijdens de vijfde stap stel je de vraag of de kloof uit stap 4 te overbruggen is door medewerkers op te leiden, of dat je nieuwe medewerkers met bepaalde competenties moet werven.

Stap 6 Welke opleiding?

Als je tot de conclusie komt dat opleiden de beste oplossing is, dan moet je onderzoeken welke opleiding het beste bij de doelstellingen past.

Stap 7 Wensen werknemer

Als je precies weet welke opleidingen geschikt zijn voor je organisatie, dan moet je kijken naar de wensen van je medewerkers. Wat kunnen ze op dit moment al en wat moeten ze in de toekomst kunnen. Deze stap kun je het beste samen met de direct leidinggevende bespreken. Zij hebben vaak al een goed beeld van wat medewerkers in hun mars hebben.

Stap 8 Opstellen opleidingsplan

Op basis van alle informatie die je in de voorgaande stappen hebt verzameld kun je daadwerkelijk het opleidingsplan samenstellen. Bepaal een duidelijk doel voor iedere opleiding. Wat moet het meetbare resultaat zijn van de opleiding?

Stap 9 Bepaal opleidingsactiviteiten

Tot slot moet je nog bepalen welk soort opleidingsactiviteiten de medewerkers volgen. Wordt het een e-learning traject of training on-the-job. Je hebt hierin tal van mogelijkheden. Kijk ook of je de opleiding buiten de deur belegd bij een externe opleider of dat je cursussen in huis organiseert.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.